Min side Meld fra
Kontakt oss

Stor forbedring i kildesorteringen i Fredrikstad

I 2020 har innbyggerne i Fredrikstad kommune gjort et realt byks når det gjelder materialgjenvinning.


Illustrasjonsfoto: Linda Cartridge, Loop. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Fredrikstad kommune i 2020 hadde en materialgjenvinningsgrad på 24 prosent mot 21, 2 prosent i 2019.

Skryter av innbyggerne

- Dette bekrefter inntrykket vi fikk da vi fikk inn tallene for plastemballasje tidligere i år. De viste at innbyggerne sorterer hele 1 kg plast mer per innbygger i 2020 enn i 2019. Den positive trenden bekreftes nå i oversikten for avfallstypene samlet, noe vi er veldig fornøyde med, sier Andrè Svendsen, virksomhetsleder for Renovasjon i Fredrikstad kommune.

Årsakene til bykset på statistikken i 2020 er todelt, mener Svendsen.

-For det første virker det som folk rett og slett har blitt flinkere til å sortere i 2020. De sorterer mer og kvaliteten på det vi får inn er høy. En annen faktor er også at vi begynte å hente glass- og metallemballasje hjemme hos husholdningene, sier han.

Fortsatt mye å strekke oss mot

Han presiserer likevel at de gode resultatene ikke gir noen grunn til å hvile på laurbærene.

-Kildesortering og materialgjennvinning kommer til å bli enda viktigere i årene fremover. EU har et uttalt mål om at vi skal oppnå 65 prosent materialgjenvinning innen 2035. Derfor er det veldig viktig at innbyggerne fortsetter å kildesortere. I Fredrikstad er kvaliteten på det som kildesorteres meget bra, så mye av dette går til materialgjenvinning.

Sammenlignet med mange andre kommuner er det fortsatt ganske lav prosentandel av avfallet som blir kildesortert. Dette kan det være mange årsaker til, men Renovasjon i Fredrikstad kommune skal i fremtiden gjøre sitt for at det skal bli enda enklere for den enkelte å kildesortere.

-Vi ser allerede på bedre løsninger for plastinnsamling og vi skal i gang med sortering av matavfall innen få år. Dette vil forhåpentligvis gjøre at enda flere velger å kildesortere.

Ved å kildesortere bidrar befolkningen til at avfallet kan bli til nye produkter. Dette bidrar til at produsentene å ta i bruk jomfruelige råvarer for å lage produktene sine, noe som er mye mer miljøvennlig.

Sist oppdatert: 08. juli 2021