Min side Meld fra
Kontakt oss

Status for eiendomsskatt i Fredrikstad kommune

Høy andel hytter og eneboliger påvirker gjennomsnittet for eiendomsskatt per innbygger i Fredrikstad.

Av landets 356 kommuner er det 320 kommuner som skriver ut eiendomsskatt i 2022. Det opplyser KS. 

Eiendomsskatt i 2023
I budsjettet for 2023 er eiendomsskatten i Fredrikstad kommune kun prisjustert med kommunal deflator (3,7 prosent). Inntekten er budsjettert med 340 millioner kroner, fordelt mellom bolig-/fritidseiendom med 249 millioner kroner og næring med 91 millioner kroner. Anslaget forutsetter at nye objekter utgjør cirka 2,0 millioner kroner.
Promillesatsen er for 2023 satt til 3,2 promille for bolig/fritidseiendommer, med bunnfradrag på 1,0 millioner kroner, og 6,4 promille for næringseiendommer.

Eiendomsskatt i 2022
Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet følgende oversikt for Fredriksstad Blad over eiendomsskatt i landets ti største kommuner i 2022:Om statistikk og utviklingen over tid
Denne statistikken tar ikke hensyn til at det er variasjoner i eiendomsmassen kommunene i mellom.

Fredrikstad er en av landets største kysthyttekommuner. Dette innebærer at eiendomsskatten fra hyttene, og ikke bare eiendomsskatten på boligene, blir en del av statistikken. Da vil det se ut som skattetrykket er høyere på innbyggerne enn det i realiteten er. Det er ingen av de andre store kommunene som har like mange hytter som Fredrikstad.

Statistikken tar heller ikke hensyn til hva slags type eiendommer som dominerer i kommunen. Fredrikstad har mange eneboliger. Mange andre kommuner, og særlig bykommuner, har mye blokkbebyggelse og store, gamle bygårder med enklere standard, og lavere arealer og omsetningsverdier. Denne sammensetningen blir heller ikke hensyntatt i statistikken, og vil ha stor innvirkning på den totale skatteinngangen, men si lite om sammenliknbare eiendommer.

For å få et bedre sammenlikningsgrunnlag har SSB valgt å definere en standardeiendom på 120 m2, som kommunene skal rapportere på. SSB har videre gitt klare føringer for hvilke kriterier som skal legges til grunn for denne rapporteringen. Dette gjør det mulig å sammenlikne like eiendommer i de ulike kommunene, og se hvordan skattetrykket varierer. Denne rapporteringen er gjort over flere år, så det skal være enkelt å kunne sammenlikne. I år ble det også sendt ut en ekstra runde med presisering, så alle skulle rapportere på samme måte.

Det er denne standardeiendommen Fredrikstad kommune har benyttet for å se på utviklingen av skattetrykket og valg av skattenivå.
Dersom vi velger en slik framstilling, ser utviklingen for en standardeiendom på 120 m2 i Fredrikstad fra 2018 til 2023 slik ut:Flere Østfoldkommuner, samt både Oslo, Bergen og Trondheim, har høyere eiendomsskatt enn Fredrikstad (se neste tabell).

Ut fra tabellen kommer det også fram at eiendomsskatten for 2023 er satt ned i forhold til 2022. Dette ble gjort allerede i juni 2022, da det ble klart at kommunen ville få inn mer eiendomsskatt enn det var kalkulert med.

Eiendomsskatten er nå på det nest laveste nivået for perioden, med unntak av året 2021.

Sist oppdatert: 19. mars 2023