Min side Meld fra
Kontakt oss

Tingretten gir Fredrikstad kommune medhold i hovedspørsmålet i eiendomsskattesaken

Retten har kommet til at bystyrets vedtak av 9. desember 2021 om utskriving av eiendomsskatt for 2022, med takster vedtatt 1. mars 2022 og med virkning fra 1. januar 2022, er gyldig.

Fire bolig- og hytteeiere har gått til sak mot Fredrikstad kommune fordi de bestrider gyldigheten av utskrevet eiendomsskatt for 2022 t.o.m. 2024.
Tingretten har i dom avsagt 22.03.24 gitt Fredrikstad kommune medhold i at den utskrevne eiendomsskatten har vært gyldig.

-Vi er glade for at tingretten nå har gitt oss medhold i hovedspørsmålet og vil nå bruke tid til å sette oss grundig inn i dommen, sier Arne Sekkelsten, ordfører i Fredrikstad.

I tillegg til hovedspørsmålet la saksøkerne ned påstand om at det er gjort saksbehandlingsfeil i hver av deres enkeltsaker.

Retten gir to av saksøkerne medhold i at klagevedtakene skal oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil. Fredrikstad kommune frifinnes for kravet om opphevelse av de øvrige to klagevedtakene saken gjelder.

Fredrikstad kommune vil i tråd med dommen ta klagesakene for to av eiendommene opp til ny behandling.

Les dommen fra Søndre Østfold tingrett.

Sist oppdatert: 22. mars 2024