Søknad om barnehageplass

Fristen for å søke plass i barnehage er 1. mars.


Private og kommunale barnehager i Fredrikstad kommune er med i samordnet opptaksprosess.

Frist for å søke er 01. mars 2020.

Søknaden sendes elektronisk ved å gå inn på søknadssidene her. For hjelp til utfylling, besøk eller ring til Servicetorget, tlf. 69 30 60 00.

De som har plass og ikke ønsker endring, skal ikke søke. Alle som har søkt før oktober må logge seg inn og endre søknaden, dersom den skal gjelde til årets hovedopptak.

Retten til barnehageplass er oppfylt dersom søker får tilbud om plass i en barnehage i den kommunen barnet er bosatt i. Søknader mottatt etter fristen blir behandlet først etter hovedopptaket.

Sist oppdatert: 28. februar 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.