Søk tilskudd til utlån av tur- og fritidsutstyr

Organisasjoner inviteres til å søke kommunens midlertidige tilskudd for utlån av aktivitets- og friluftsutstyr.

Koronapandemien har lagt begrensninger på reiseaktiviteten. For sommeren 2020 vil det for mange bety ferieopplevelser i Norge og trolig mer lokal ferieavvikling i Fredrikstad.

Fredrikstad kommune vil gi innbyggere i byen gode ferieminner lokalt og ønsker en utlånsordning for tur- og fritidsutstyr. Kultur- og miljøutvalget vedtok onsdag 27. mai å etablere en midlertidig tilskuddsordning som organisasjoner kan søke på for å anskaffe og drifte utlån av tur- og fritidsutstyr til innbyggerne.

Kommunen ønsker at barn og unge skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, uansett bakgrunn, økonomi og ressurser. En midlertidig tilskuddsordning vil kunne sørge for at flere får tilgang på friluftsutstyr, og dermed også tilgang til tur- og fritidsopplevelser.

Les mer om hvordan din organisasjon kan søke tilskudd


Det vil komme mer informasjon om utlånsordningen i kommunens kanaler når en organisasjon har fått midler og kjøpt inn utstyr.

 

Sist oppdatert: 28. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.