Min side Meld fra
Kontakt oss

Søk støtte fra Smart- og næringsfondet.

Fredrikstad kommune utlyser muligheten til å søke om midler fra Smart- og næringsfondet.

36291754-lightbulb-and-crumpled-colorful-paper-balls.jpg

Frist for å søke er 1. februar 2022 og gjøres via www.regionalforvaltning.no

Fredrikstad kommunes Smart- og næringsfond skal primært bidra til å gjennomføre gjeldende strategier i Fredrikstad kommunes næringsplan og i Smart Fredrikstadprogrammet. Fellestiltak som øker verdiskaping gjennom synergier og vekst, samt tiltak som bidrar til et mer bærekraftig samfunn, prioriteres, herunder også sosialt entreprenørskap.

Fredrikstad kommunes næringsplan finner du her.

Smart Fredrikstadprogrammet finner du her.

For mer informasjon se vedtatte retningslinjer for Smart- og næringsfondet.  

Mal og tips for å skrive en god søknad

Gode tips på hvordan man skriver en god søknad finner du her.

Vi anbefaler deg å bruke en mal for å beskrive prosjektet ditt. En slik mal finner du her.   

Trenger du i tillegg veiledning eller råd, ta kontakt med oss på postmottak@fredrikstad.kommune.no. Husk å merk mailen med Smart- og næringsfondet.  

Sist oppdatert: 14. desember 2021