Min side Meld fra
Kontakt oss

Søk sommerjobb nå

I kommunen har vi mange ledige sommerjobber du kan søke på. Se hele listen her.

Vi fyller på listen etterhvert som det kommer flere ledige sommervikariater.

Renholdere

Sommervikarer til å utføre daglig-, periodisk- og smitterenhold ved kommunens leide og eide bygg.

Hovedoppgaver:

- gjennomføring av daglig-, ambulerende- og periodiske renholds oppgaver i Fredrikstad kommune
- fortløpende melde ifra om vesentlige feil/mangler til arbeidsleder.
- ansvarlig for renhold og vedlikehold av utstyr tilhørende virksomheten, iht. prosedyre for vedlikehold
- yte service mot brukere på virksomhetene, gjerne i samarbeid med arbeidsleder
- bidra til å ivareta arbeidsmiljøet i virksomhet renhold
- sørge for kvalitetssikring av sitt utførte arbeid
- sørge for dokumentasjon av utført arbeid

Fergevert

Som fergevert på byfergene vil dine oppgaver blant annet være å:
- telle passasjerer.
- gi informasjon til publikum.
- utføre renhold.
- å være bindeledd mellom skipsfører på fergene og publikum i land.

I stillingen må du være forberedt på å måtte svare på henvendelser fra turister og andre reisende. Arbeidstiden vil variere mellom kl. 09.00 og 18.00 alle dager, med hovedvekt på helg.

Byvert

Som byvert i sentrumsområdet vil dine oppgaver blant annet være å:
- utføre kontroll av betalt havneavgift.
- gi informasjon til publikum.
- bidra ved uforutsette situasjoner.

I stillingen må du være forberedt på å måtte svare på henvendelser fra turister og andre reisende. Arbeidstiden vil variere mellom kl. 09.00 og 21.00 alle dager, også helg.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig bistand til personer med nedsatt funksjonsevne. Kvalifikasjonskrav:

- må beherske norsk skriftlig og muntlig
- ha førerkort klasse B
- kan gjerne være under utdanning innen helsefag
- kan gjerne ha erfaring fra lignende arbeid

Helsevakten - Natt- og trygghetspatruljen

Helsevakten
- Bemanne operatørplass ved Helsevakten
- Motta henvendelser, vurdere og følge opp, samt kalle ut ressurser i henhold til gjeldende retningslinjer
- Registrere og rapportere
- Kvalitetssikre og avvikshåndtere tjenesten
- Bidra til et godt faglig samarbeid med samarbeidspartnere
- Samarbeid med øvrige virksomheter og kommuner tjenesten strekker seg over

Trygghetspatruljen
- Følge opp ikke planlagte hendelser i hjemmetjenesten, herunder trygghetsalarmer
- Prioritere og iverksette sykepleietiltak
- Dokumentere
- Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
- Bidra til et godt faglig samarbeid med samarbeidspartnere

Nattpatruljen
- utøver sykepleierfaglige oppgaver til hjemmeboende i Fredrikstad kommune
- Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen til pasient og pårørende.
- Kartlegger behov, prioriterer og iverksetter tiltak i tett samarbeid med koordinator og sykepleiere på teamet.
- Du har ansvar for å dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem.

Kjøkken og kantine

Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand har ansvar for kjøkkentjenesten i kommunen. Den består av et kommunekjøkken, 9 servicekjøkken (ett ved hvert av kommunens sykehjem) og 8 kantiner.

Arbeidet vil bestå av:

- kjøkkenoppgaver
- renhold
- service mot avdelingene
- betjening av kasse og salg over disk (kantiner)

Kongstenbadet

Som badebetjent i Kongstenbadet bedriver du renhold og tilsyn i Kongstenbadet (friluftsbad og svømmehall) og bidrar til å skape gode og trygge rammer for alle våre gjester.

Praktisk bistand

Arbeidet vil kunne innebære:

- hjelp til rengjøring og praktisk bistand i brukers hjem
- hjelp til praktisk bistand kan også være hjelp til matlaging, handling, transport av bruker, personlig assistentoppdrag og hjelp til dusj

Hjelpen gis etter vedtak for den enkelte bruker.

De som tilsettes som hjemmehjelp må ha sertifikat på bil kl. B. Vi har tilsammen 18 biler til disposisjon i avdelingen og disse fordeles etter behov. Du må påregne å benytte egen bil i tjenesten ved behov. Det gis godtgjørelse etter gjeldende satser. Vi har også 4 El-sykler til disposisjon.

Vaskeriet

Arbeidet vil hovedsakelig være håndtering av skittent og rent tøy.

De som tilsettes må kunne være fleksible, kunne jobbe selvstendig og også kunne jobbe i team. Samtidig må de som tilsettes ha gode norskkunnskaper og noe IT-kunnskap

Personlig egnethet vektlegges.

De som tilsettes må ha god fysisk helse.

Friskliv og mestring

Vi søker etter ferievikarer til døgnbemannede botiltak, til institusjon for avlastning for barn/unge, til mobile oppfølgingstjenester og til arbeids- og aktivitetstiltak. Merk gjerne i søknaden om du har spesielle ønsker i forhold til avdeling eller arbeidssted.

- Sykepleiere/vernepleiere/miljøterapeuter eller studenter innen disse
- Helsefagarbeidere og deg som er i et utdanningsløp
- Erfaringskompetanse fra arbeid med mennesker med kognitive- eller fysiske funksjonsnedsettelser, psykisk helse- og/eller rusutfordringer

Sykehjem og omsorgsboliger

Vi ønsker deg som vil jobbe som ferievikar i et inspirerende fagmiljø og alle Omsorgssentre har behov for sommervikarer i perioden uke 25 - 32. Søknadene blir fortløpende vurdert.

Etat Omsorgssentre består av fem virksomheter av ni sykehjem.

Relevant utdanning, sykepleier, helsefagarbeider eller personer under helsefaglig utdanning.
Du bør ha erfaring og interesse for å arbeide med eldre.

Dersom du er nyutdannet sykepleier våren 2023, tilbyr vi ekstra lønn i ukene 25-32, tilsvarende full lønnsansiennitet og et ekstra tillegg på kr 50 pr. time.

Hjemmesykepleien

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, studenter, helsefag-elever og assistenter til å jobbe i våre fire geografiske virksomheter. Som sommervikar blir du ansatt på et team i en virksomhet.

Hovedoppgaver:
- Du utfører oppgaver etter tiltaksplan til hjemmeboende pasienter
- Du kartlegger pleiebehov, prioriterer, iverksetter tiltak og dokumenterer
- Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen

 

Sykepleier på sparkesykkel

Sist oppdatert: 29. mars 2023