Min side Meld fra
Kontakt oss

Søk sommerjobb nå

I kommunen har vi mange ledige sommerjobber du kan søke på. Men vær rask. Noen av jobbene har søknadsfrist allerede i februar.

Vi fyller på listen etterhvert som det kommer flere ledige sommervikariater.

Praktisk bistand

Arbeidet vil kunne innebære:

- hjelp til rengjøring og praktisk bistand i brukers hjem
- hjelp til praktisk bistand kan også være hjelp til matlaging, handling, transport av bruker, personlig assistentoppdrag og hjelp til dusj

Hjelpen gis etter vedtak for den enkelte bruker.

De som tilsettes som hjemmehjelp må ha sertifikat på bil kl. B. Vi har tilsammen 18 biler til disposisjon i avdelingen og disse fordeles etter behov. Du må påregne å benytte egen bil i tjenesten ved behov. Det gis godtgjørelse etter gjeldende satser. Vi har også 4 El-sykler til disposisjon.

Vaskeriet

Arbeidet vil hovedsakelig være håndtering av skittent og rent tøy.

De som tilsettes må kunne være fleksible, kunne jobbe selvstendig og også kunne jobbe i team. Samtidig må de som tilsettes ha gode norskkunnskaper og noe IT-kunnskap

Personlig egnethet vektlegges.

De som tilsetttes må ha god fysisk helse.

Friskliv og mestring

Vi søker etter ferievikarer til døgnbemannede botiltak, til institusjon for avlastning for barn/unge, til mobile oppfølgingstjenester og til arbeids- og aktivitetstiltak. Merk gjerne i søknaden om du har spesielle ønsker i forhold til avdeling eller arbeidssted.

- Sykepleiere/vernepleiere/miljøterapeuter eller studenter innen disse
- Helsefagarbeidere og deg som er i et utdanningsløp
- Erfaringskompetanse fra arbeid med mennesker med kognitive- eller fysiske funksjonsnedsettelser, psykisk helse- og/eller rusutfordringer

Strandsonekartlegger

Vi søker to strandsonekartleggere i perioden mai - august. Stillingene er plassert i virksomhet Miljø og landbruk i Fredrikstad kommune. Virksomheten har i dag 15 ansatte og er delt inn i to faggrupper: forurensning/miljø og landbruk/natur som ledes av hver sin fagleder. Vi arbeider for å fremme naturmangfoldet, ivareta landbruket, befolkningens helse og trivsel, og forebygger forsøpling og forurensning. Virksomheten har også ansvar for ulovlighetsoppfølging etter friluftsloven.

Sykehjem og omsorgsboliger

Vi ønsker deg som vil jobbe som ferievikar i et inspirerende fagmiljø og alle Omsorgssentre har behov for sommervikarer i perioden uke 25 - 32. Søknadene blir fortløpende vurdert.

Etat Omsorgssentre består av fem virksomheter av ni sykehjem.

Relevant utdanning, sykepleier, helsefagarbeider eller personer under helsefaglig utdanning.
Du bør ha erfaring og interesse for å arbeide med eldre.

Dersom du er nyutdannet sykepleier våren 2023, tilbyr vi ekstra lønn i ukene 25-32, tilsvarende full lønnsansiennitet og et ekstra tillegg på kr 50 pr. time.

Hjemmesykepleien

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, studenter, helsefag-elever og assistenter til å jobbe i våre fire geografiske virksomheter. Som sommervikar blir du ansatt på et team i en virksomhet.

Hovedoppgaver:
- Du utfører oppgaver etter tiltaksplan til hjemmeboende pasienter
- Du kartlegger pleiebehov, prioriterer, iverksetter tiltak og dokumenterer
- Du bidrar til å sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen

 

Sykepleier på sparkesykkel

Sist oppdatert: 23. januar 2023