Min side Meld fra
Kontakt oss

Søk sommerjobb nå

I kommunen har vi mange ledige sommerjobber du kan søke på.

Vi fyller på listen etterhvert som det kommer flere ledige sommervikariater. Link til søknadsskjema ligger inne på hver enkelt utlysning.

Fredrikstad og Hvaler legevakt

Sommervikariat for sykepleie-/paramedisin-/medisinstudenter med mulighet for helgestilling fra høsten 2024.

Kvalifikasjonskrav:

- Sykepleie- og paramedisinstudenter må minimum være på 4 semester ved oppstart.
- Medisinstudenter må minimum være ferdige med 6 semester ved oppstart.
- Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.

Miljøterapeut/Miljøarbeider/Assistent

Vi søker sommervikarer bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger. 

- For miljøterapeut:
Krav om høyskole- eller universitetsutdanning innen helse/sosialfag eller innenfor pedagogikk

- For miljøarbeider:
Krav om fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning.

Renholdere

Vi søker sommervikarer til å utføre daglig-, periodisk- og smitterenhold ved kommunens leide og eide bygg i perioden medio juni til medio august måned.

Hovedoppgaver:
- gjennomføring av daglig-, ambulerende- og periodiske renholds oppgaver i Fredrikstad kommune
- fortløpende melde ifra om vesentlige feil/mangler til arbeidsleder.
- ansvarlig for renhold og vedlikehold av utstyr tilhørende virksomheten, iht. prosedyre for vedlikehold
- yte service mot brukere på virksomhetene, gjerne i samarbeid med arbeidsleder
- bidra til å ivareta arbeidsmiljøet i virksomhet renhold
- sørge for kvalitetssikring av sitt utførte arbeid
- sørge for dokumentasjon av utført arbeid

Kartlegging av gang-/sykkelveinettet

Hovedoppgaven vil være å kartlegge gang-/sykkelveinettet med fokus på å registrere tilstand på bommer og skilt. Registreringen vil foregå på nettbrett. Mesteparten av jobben vil foregå ute i felt, syklende på en elektrisk transportsykkel.

I tillegg så kan andre arbeidsoppgaver være aktuelle; enkelt vedlikehold, feiing, beskjæring og tilsvarende på gang og sykkelveinettet.

Legevikarer

Legetjenesten i Fredrikstad kommune søker etter vikarer til våre institusjoner i 100 % stillinger i ukene 25 - 35. Kandidater som kan jobbe sammenhengende i 8 uker i løpet av ferieperioden vil bli prioritert. Oppstart i stilling skjer etter avtale. Vi har et godt sosialt miljø, hvor det oppleves trygt å konferere kolleger. Som vikar vil du få en systematisk opplæring i institusjonens rutiner og journalsystem. Arbeidstiden er på dagtid på hverdager.

Landmåler - GIS-medarbeider

Vi har fått støtte fra NVE til kartlegging av kritiske punkt i elver og vassdrag med hensyn på overvannsproblematikk. Vi søker derfor en sommerhjelp som kan jobbe med dette i hele eller deler av perioden 1. juni-31. august.

Hovedoppgaver:

- Kartlegging av kritiske punkt i elver og vassdrag.
- Innmåling og utsetting av grensemerker.

Det vil bli gitt full opplæring. Andre oppgaver innenfor virksomhetens fagområder kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav:

- Student som har gjennomgått grunnleggende kurs/opplæring i landmåling.
- God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.
- Gode kommunikasjonsevner med både kollegaer og publikum.
- Førerkort klasse B.

Folkebadene - badebetjent

Som sommervikar driver du renhold og tilsyn i våre svømmehaller og friluftsbadet og bidrar til å skape gode og trygge rammer for alle våre leietakere og gjester.

- Du ønsker å bidra til at byens svømmehaller og friluftsbadet er en trygg og inkluderende møteplass.
- Du har erfaring med førstehjelp, service eller salg.
- Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har gode samarbeidsevner.
- Du har gode kommunikasjonsevner med barn, unge og voksne.

Renovasjon

Oppgavene vil bestå av bemanning på renovasjonsbil, montering av nye renovasjonsdunker, renhold og annet forefallende arbeid i renovasjonsavdelingen.

Nedre aldersgrense for å søke er satt til 16 år. Det er en fordel om du har erfaring med yrket. Vi ønsker at du er serviceinnstilt og ryddig og at du liker fysisk arbeid.

Hjemmesykepleie

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, studenter, helsefag-elever og assistenter til å jobbe i hjemmesykepleien i sommerferieperioden fra uke 25 til og med uke 33. Du trenger ikke å være utdannet innen eller studere helsefag, men du må like å arbeide med mennesker. Det er mulig å få opplæring og oppstart i helgestilling før sommeren.

Å jobbe i hjemmesykepleien er noe helt spesielt og du blir kjent med kommunen og innbyggerne våre på en unik måte. I hjemmesykepleien gir vi helsetjenester til pasientene i deres hjem.

Sykehjem eller omsorgsbolig

Vi ønsker deg som vil og har mulighet til å jobbe som ferievikar i et inspirerende fagmiljø. Du trenger ikke å være utdannet innen eller studere helsefag, men du må like å arbeide med mennesker. Alle våre omsorgssentre har behov for sommervikarer i perioden uke 25 - 32. Søknadene blir fortløpende vurdert.

Hos oss lærer du mye om sammensatte diagnoser, sårstell, inaktivitet og medisinering. Alle avdelinger legger vekt på aktiviteter, miljøarbeid, veiledning og tilrettelegging.

Hjemmehjelp i Praktisk bistand

Arbeidet vil kunne innebære:

- hjelp til rengjøring og praktisk bistand i brukers hjem
- hjelp til praktisk bistand kan også være hjelp til matlaging, handling, transport av bruker, personlig assistentoppdrag og hjelp til dusj

Hjelpen gis etter vedtak for den enkelte bruker, og arbeidet skjer hovedsakelig på dagtid mellom kl. 08.00 - 15.30.

De som tilsettes som hjemmehjelp må ha sertifikat på bil kl. B. 

Ung i sommerjobb, Fritid i Fredrikstad

Ung i jobb-prosjektet gir deg en mulighet til å få erfaring fra arbeidslivet, og en "verktøykasse" til å komme deg inn på arbeidsmarkedet, med oppfølging av trygge voksne. I tillegg vil prosjektet også tilby et jobbforberedende kurs, førstehjelpskurs og muligheten for å delta på seminar om demokrati- og medborgerskap.

Hovedmål med dette prosjektet er å gi ungdom arbeidserfaring og verktøy de trenger for å kunne bli selvstendige aktører i arbeidslivet. Samtidig fokuserer vi også på andre viktige temaer som mestring, selvfølelse, skolegang, omgangsmiljø, medborgerskap og demokrati.

Eksempler på arbeidssted: Bibliotek, barnehage, SFO, dagsenter, sykehjem, Fritid i Fredrikstad, bakeri, Kongstenbadet, kulturskole og dagligvarebutikker.

Livsmestringstjenester for funksjonshemmede

Bemannede botiltak (Krav: Fag- og/eller relevant erfaringskompetanse, student)
- Målrettet miljøterapeutisk oppfølging i bemannede botiltak for innbyggere med kognitive- eller fysiske funksjonsnedsettelser

Avdelinger som jobber særlig innen autismespekteret (Krav: Fag- og/eller relevant erfaringskompetanse, student)
- Målrettet miljøterapeutisk oppfølging i bemannede botiltak (voksne) eller i avlastningstjenester (barn og unge)
- Atferds regulerende tiltak

Mobile mestringsteam (Krav: Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider eller student, sertifikat kl. B)
- Målrettet miljøterapeutisk oppfølging av tjenestemottakere på deres arena

Avlastningstjenester barn og unge (Krav: Student/elev, fag- og/eller relevant erfaringskompetanse)
- Arbeid med barn og unge i institusjonsavlastning

Livsmestringstjenester for psykisk helse og rus

Bemannede botiltak (Krav: Fag- og/eller relevant erfaringskompetanse eller student)
- Målrettet miljøterapeutisk oppfølging av beboere i bemannede botiltak for innbyggere med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk

Mobile mestringsteam (Krav: Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider, student, sertifikat kl. B)
- Målrettet oppfølging av tjenestemottakere på deres arena

Vann og avløp

Arbeidet består i både praktiske og mer teoretiske vann og avløpsrelaterte oppgaver. Det kreves observasjoner av VA-installasjoner i felt, samt registrering og redigering i virksomhetens kartverksprogram. Dessuten er det behov for blant annet fremmedvannssøk, kuminspeksjon, fotografering mm. Det kan også bli noe arkivering og annen behandling av dokumneter.

Arbeidet fordrer selvstendighet i utførelsen av oppgavene og gode samarbeidsevner. Ingeniørstudenter med relevant fagkombinasjon oppfordres til å søke.

Medisinske tjenester

Vi ønsker sykepleiere som kan jobbe minimum 8 uker i perioden uke 24-33. Sommervikariat har langvakter hver 3 helg. Mulighet for forlenget vikariat ut januar 2025 dersom du er åpen for jobbuker ved alle 3 avdelinger i Medisinske tjenester: Legevakt, Rehabiliteringsavdeling samt Akutt og lindrende enhet.

Rehabiliteringsavdelingen

Vi søker etter sommervikarer med helsefaglig bakgrunn, erfaring innen helsearbeid, studenter og elever som kan jobbe minimum 6 uker i perioden uke 25-33. Søknader mottas og behandles fortløpende fra til 31.01.24.

Kvalifikasjonskrav:

- Helsefaglig bakgrunn eller erfaring fra helsevesenet
- Interesse for fag og kvalitet i tjenesten
- Bruke IT-verktøy effektivt, derunder å kunne dokumentere raskt skriftlig
- Kunne flytende norsk skriftlig og muntlig

Park

Arbeidet består av gressklipping, luking, vanning, rydding, renhold og annet forefallende arbeid i grøntanlegg, friluftsområder og skjærgård. Arbeid med registrereing kan også forekomme. Vi søker deg som trives med å jobbe utendørs og kunne ta i et tak.

Kjøkken og kantine

Arbeidsoppgaver:

- kjøkkenoppgaver
- renhold
- service mot avdelingene
- betjening av kasse og salg over disk (kantiner)

Kvalifikasjoner:

Vi søker fortrinnsvis etter folk med erfaring fra kjøkkenarbeid.
Videre må søker beherske:
- norsk muntlig og skriftlig
- IT som arbeidsredskap

Noorullah fergevert.jpg
Noorullah jobbet som fergevert i 2019.
Sist oppdatert: 26. februar 2024