Søk sommerjobb nå

Innhold

I kommunen har vi mange ledige sommerjobber du kan søke på.

Vi fyller på listen etterhvert som det kommer flere ledige sommervikariater.

Aktivitetsassistenter, under 18 år

Vi søker deg som ønsker å bidra til at beboerene i avdelingen(e) får meningsfylte og hyggelige aktiviteter i sommer.

Fredrikstad korttidssenter

Arbeidet vil i vesentlighet bestå av behandling, pleie og omsorg av pasienter som har korttidsplass.
Det vil også innebære lindrende behandling mot livets slutt.

Sykehjem og omsorgsboliger

Vi søker etter personer med relevant utdanning, sykepleier, helsefagarbeider eller personer under helsefaglig utdanning. Erfaring og interesse for å arbeide med eldre.

Psykisk helse og rus

Vi søker etter ferievikarer til: 

  • Bemannede botiltak (Krav: Fag- og/eller relevant erfaringskompetanse). Målrettet oppfølging av beboere i bemannede botiltak for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.
  • Ambulant oppfølging 24/7 (Krav utover fagkompetanse: førerkort kl.B). Målrettet oppfølging av tjenestemottakere i egen bolig med vedtak om psykisk helsetjeneste/rustjeneste.
  • LAR-team (Krav: sykepleier/vernepleier med sertifikat kl. B). Utdeling av LAR-medisin til hjemmeboende.

Kjøkken og kantine

Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand har ansvar for kjøkkentjenesten i kommunen. Den består av et sentralkjøkken, 10 servicekjøkken (ett ved hvert av kommunens sykehjem) og 8 kantiner. Arbeidet vil bestå av kjøkkenoppgaver, renhold og service mot avdelingene.

Etat for funksjonshemmede

Vi har behov for engasjerte ferievikarer for sommeren 2019 innen tjenesteområdene arbeid-/ og aktivitet, avlastning, bofellesskap og mobile team. 

Hjemmesykepleien

Arbeidet vil vesentlig bestå i pleieoppgaver og hjemmesykepleieoppdrag til hjemmeboende.

Virksomhet renovasjon

Oppgavene vil bestå av bemanning på renovasjonsbil, montering av nye renovasjonsdunker, renhold og annet forefallende arbeid i renovasjonsavdelingen.

Legetjenesten, Medisinske tjenester

Fredrikstad kommune søker kommunal lege i sommervikariat.

Legevaktleger, Medisinske tjenester

I vaktordningen inngår det fast ansatte leger og fastleger. Stillingne innebærer i hovedsak diagnostikk og behandling på legevakt.

Virksomhet Park

Arbeidet består av gressklipping, luking, vanning, rydding, renhold og annet forefallende arbeid i grøntanlegg, friluftsområder og skjærgård.

Medisinske tjenester

Vi søker sykepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiestudenter og medisinstudenter til Nattpatruljen/Helsevakten/Trygghetspatruljen, Rehabiliteringsavdelingen, Akuttavdelingen og Legevakt.

Virksomhet Vann og avløp

Arbeidet består i både praktiske og mer teoretiske vann og avløpsrelaterte oppgaver. Det kreves observasjoner av VA-installasjoner i felt, samt registrering og redigering i virksomhetens kartverksprogram. Dessuten er det behov for blant annet fremmedvannssøk, kuminspeksjon, fotografering, gressklipping rundt og maling av pumpestasjoner. Det kan også bli noe arkivering og annen behandling av dokumenter.

Dagsenter for eldre, BPA-ordningen og vaktmester- og sjåførtjenesten

Arbeidet består i å gi brukerne praktisk og personlig hjelp, samt å bidra til aktiviteter og sosialt fellesskap. For vaktmester- og sjåførtjenesten er det i hovedsak kjøring av brukerne til dagsenter, men det kan også være aktuelt å bidra som vikar på et dagsenter.

Sykepleier på sparkesykkel

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?