Søk om momskompensasjon

Innhold

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019, og oppfordrer nå alle lag og organisasjoner til å søke.

  • Enkeltstående lag og organisasjoner søker direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. september 2019
  • Lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner skal sende sin søknad gjennom sentralleddet sitt, ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Sentralledd setter egne frister for innrapportering av søknader fra sine underledd. Kontakt ditt sentralledd for mer informasjon om søknadsfrister.

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2019. Merk at det for enkeltstående lag og organisasjoner stilles krav om minstegrenser på totale driftskostnader.

Les mer om momskompensasjonsordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. For mer informasjon og veiledning, ta kontakt på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Sist oppdatert: 04. juni 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?