Min side Meld fra
Kontakt oss

Snart klart for kulturfestival

Det nærmer seg kulturfestivalen, «Med hjerte for Lisleby», lørdag 23. april. Da blir det kultur, klatring og kulinariske nytelser. Alt er gratis.

Fengende sør-afrikanske toner og rytmer fyller den gamle gymsalen på Nøkleby skole. Siden tredje uke i januar har femteklassingene øvet på å spille marimba. 

– Det blir gøy å spille på samfunnshuset. Der er det en vanvittig akustikk, sier Inger Lise Løland, musikklærer og marimbainstruktur.

Siden 2019 har flere av lokalsamfunnets organisasjoner i samarbeid med kommunen, jobbet frem denne kulturfestivalen. Målet er å forene folk og organisasjoner til en markering av samhold og mangfold. Festivalen er en lavterskel festival hvor lokalbefolkningen står for innhold.

– Med kulturfestivalen og arbeidet i denne prosessen, ønsker vi å være med og skape gode tiltak for økt inkludering, mer åpenhet og nærhet mellom folk i lokalsamfunnet, sier Stina Røyrvik, prosjektleder for festivalen. Helga Aakre er prosjektkoordinator for festivalen.

– Kultur forener oss. Kultur er verktøy for å samle oss alle på tvers av alder, generasjoner og bakgrunner, sier Aakre.

I arbeidsutvalget bak festivalen sitter også Inger Marie Solgård fra Frivilligsentralen og områdeutvikler Edel Pavlic i fra Bærekraftig samfunnsutvikling.

Aktører i festivalen er: Lisleby lokalsamfunnsutvalg, Fredrikstad kommune, Frivillighetssentralen, Fritidsklubben, Nøkleby skole, Roselia barnehage, Leie barnehage, Wilbergjordet barnehage, Gamle Glemmen kirke, Alhuda Moskeen, Hjørgunn Gård og Behandlingssenter, Nøkleby skolekorps, Lisleby skolekorps, Nedre Glomma turn, Red Point Klatresenter, Somalisk velforening, Somalisk velforenings kvinneforening, Språkkafeen, Kurdisk kvinneforening, Lisleby musikkorps, Syrisk forening og Lisleby fotball.

Sist oppdatert: 18. mars 2022