Min side Meld fra
Kontakt oss

Snart frist for å søke tilskudd

Fristen for å søke på flere av kommunens tilskuddsordninger er 1. november. Se hva du kan søke om støtte til.

tilskudd_jente.jpg

Fredrikstad kommune har utlyst hele 13 tilskudds- og stipendordninger med søknadsfrist 1. november.

Noen av ordningene er åpne for søknader fra lag og foreninger, mens enkelte er for privatpersoner. Det er blant annet mulig å søke om støtte både til kulturarrangement, idrettsarrangement, sosiale eller fysiske i lokalsamfunn, eller unge talenter inne kultur og idrett. Det er også to helt nye ordninger rettet mot kulturnæring. 

 

Disse ordningene har søknadsfrist 1. november:

Fredrikstad kommune - Tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Fredrikstad kommune - Fredrikstad kommunes kulturstipend

Fredrikstad kommune - Kong Frederiks Hederspris

Fredrikstad kommune - Tilskudd til festivaler

Fredrikstad kommune - Tilskudd til tv- og filmproduksjon

Fredrikstad kommune - Tilskudd til unge miljøer innen kulturnæring

Fredrikstad kommune - Spillemidler

Fredrikstad kommune - Tilskudd til idrett- og sportseventer

Fredrikstad kommune - Fredrikstad kommunes idrettstipend

Fredrikstad kommune - Tilskudd til organisasjoner innen helse og velferdområdet

Fredrikstad kommune - Legat til sosiale formål

Fredrikstad kommune - Lokale prosjekter mot barnefattigdom

Fredrikstad kommune - Tilskudd til humanitære foreninger

 

 

 

Se alle kommunens tilskuddsordninger: https://www.fredrikstad.kommune.no/tilskudd

Sist oppdatert: 18. oktober 2021