Snart frist for å søke tilskudd

Fristen for å søke på flere av kommunens tilskuddsordninger er i år 2. november. Se hva du kan søke om støtte til.

Fredrikstad kommune har utlyst hele 13 tilskudds- og stipendordninger med søknadsfrist 2. november.

Noen av ordningene er åpne for søknader fra lag og foreninger, mens enkelte er for privatpersoner. Det er blant annet mulig å søke om støtte både til kulturarrangement, idrettsarrangement, reparasjon og istandsetting av kulturminner og sosiale eller fysiske i lokalsamfunn.

 

Disse ordningene har søknadsfrist 2. november:

 

Tilskudd til kunst- og kultur (arrangementstilskudd)

Fredrikstad kommunes kulturstipend

Kong Frederiks Hederspris

Tilskuddsfond for kulturminner i Fredrikstad

Tilskudd til festivaler innen kunst- og kulturfeltet

Spillemidler

Tilskudd til idrett- og sportseventer

Fredrikstad kommunes idrettstipend

Lokalsamfunnsfondet

Tilskudd til organisasjoner innen helse- og velferdsområdet

Legat til sosiale formål

Lokale prosjekt mot barnefattigdom

Tilskudd til lokale humanitære foreninger

 

Ordningene har normalt søknadsfrist 1. november, men der i år utsatt til 2. november da 1. i år faller på en søndag.

 

Se alle kommunens tilskuddsordninger: https://www.fredrikstad.kommune.no/tilskudd

Sist oppdatert: 29. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.