Smittetilfeller på Begby barne- og ungdomsskole i Fredrikstad

Tre elever ved Begby barne- og ungdomsskole i Fredrikstad har onsdag 2. september fått påvist koronasmitte.


Elevene hører til på henholdsvis 2., 8. og 10. trinn ved Begby barne- og ungdomsskole. Samtlige elever ved de aktuelle trinnene er i karantene fram til og med onsdag 9. september. 18 voksne (lærere og assistenter) må også i karantene. Det gis i karantenetiden hjemmeundervisning på disse trinnene.

Det er i tillegg bestemt at også 9. klasse får hjemmeundervisning torsdag og fredag. Dette er først og fremst av ressursmessige hensyn, i og med at så mange lærere på ungdomsskoletrinnet er i karantene.

Kontroll på smitteveiene
Fredrikstad kommune har i løpet av ettermiddag og kveld 2. september kartlagt og kontaktet nærkontakter.

De tre elevene er ikke smittet på skolen, men i hjemmet.

Sist oppdatert: 03. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.