Min side Meld fra
Kontakt oss

Smitte og dødsfall på Fjeldberg sykehjem

Fredag 27. november døde en pasient på Fjeldberg sykehjem, med covid-19. Lørdag 28. november har en annen pasient og to ansatte ved avdelingen fått påvist smitte.


Smitten er på en langtidsavdeling med 27 beboere. Avdelingen har i flere måneder organisert de ansatte i grupper/kohorter, for å redusere antall nærkontakter. Bruk av munnbind der avstand ikke er mulig er innført på avdelingen, som et ledd i de forsterkede smitteverntiltakene i helsetjenesten. Alle ansatte dokumenterer sine nærkontakter etter hver vakt.

- Det er alvorlig at koronasmitte nå finnes på Fjeldberg sykehjem, og at vi har hatt et dødsfall knyttet til covid-19. Dette er en krevende situasjon for beboere, pårørende og ansatte. Ledelsen og ansatte jobber godt for å begrense smittespredningen og samtidig ivareta beboerne på best mulig måte, sier Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for omsorgssentre i Fredrikstad kommune.

Lørdag 28. november ble alle pasientene på avdelingen satt i karantene/isolasjon. Pasientene testes for covid-19 lørdag kveld. Ansatte som har vært nærkontakter med de smittede settes også i karantene.

Øvrige ansatte ved avdelingen får en såkalt avventende karantene. Ansatte vil da være på jobb i smittevernutstyr, og må på fritiden oppføre seg som om de er i karantene. Søndag formiddag vil alle ansatte på avdelingen testes for koronasmitte.

Fredrikstad kommune kommer tilbake med mer informasjon etter at kommunen har fått svar på testene.

Totalt er det avdekket fire nye koronasmittetilfeller i Fredrikstad lørdag 28. november. Alle testresultatene fra lørdag er ikke klare, og kommer på søndag.

Kommunen opplever for tiden høye smittetall. Det er viktig at alle innbyggere følger smittevernreglene for å få ned smitten i byen.

Sist oppdatert: 28. november 2020