Min side Meld fra
Kontakt oss

Smitte i bofellesskap

Det er smitteutbrudd i et av bofellesskapene i Etat tjenester til funksjonshemmede. Tre brukere og ti ansatte har testet positivt på korona.

Saken er oppdatert med nye tall onsdag 24. mars kl. 11.45. Tirsdag var det tre brukere og åtte ansatte som hadde testet positivt på korona. Onsdag er antallet smittede ansatte økt til ti.

Brukerne er nå skjermet og ivaretas på best mulig måte. Alle pårørende er informert. Koronasenteret følger tett opp med testing og smittesporing av de berørte brukere og ansatte.

– Det skulle gå over ett år før vi fikk vårt første smitteutbrudd i etaten, sier etatssjef Jon E. Levnang.

– Alle ansatte har sammen med brukere og pårørende gjort en kjempeinnsats for å ivareta smittevernreglene og skjerme spesielt sårbare brukere. Dette gjelder også dette bofellesskapet som er ett av 22 bofellesskap i etaten, tilføyer Levnang.

Etat tjenester til funksjonshemmede består blant annet av dagtilbud Arbeid og Aktivitet, boveiledningstjenester, avlastning til barn og unge og ressursenhet. Totalt har etaten 562 brukere, 40 lokasjoner, 6 virksomheter, 27 avdelinger og ca. 1200 ansatte.

Sist oppdatert: 24. mars 2021