Min side Meld fra
Kontakt oss

Slutt på tre ukers forbud mot all bruk av åpen ild

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Oppfordrer alle til fortsatt å være forsiktige og minner om det generelle bålforbudet.

Forbudet mot all bruk av åpen ild i innmark og i nærheten av skog og annen utmark inkludert strandsonen vår ble opphevd i Fredrikstad og Hvaler ved midnatt 29. juni.

I løpet av mai og juni har det vært 19 tilfeller av gress- og skogbranner i Fredrikstad og Hvaler, hvorav 14 gress- og skogbranner bare i juni.
Værforholdene den siste tiden har imidlertid medført at det nå ikke er behov for å videreføre det ekstraordinære forbudet.

Det er nå tre uker siden brannsjefen den 8. juni besluttet å innføre forbud mot all bruk av åpen ild nær brennbar vegetasjon i Fredrikstad og Hvaler. Forbudet var ment å beskytte både mennesker, dyr, natur og eiendom mot skogbrannfare. Ved midnatt 29. juni oppheves forbudet, men det er viktig å fortsette å være forsiktig og respektere brannfaren i skog og utmark.

Brannsjef Stein D. Laache i Fredrikstad brannvesen minner om det generelle bålforbudet som gjelder i hele Norge fra 15. april til 15. september:

– I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grille i eller i nærheten av skog og utmark, men det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Dersom du velger å tenne bål eller grill, er du alltid selv ansvarlig for å vurdere om det er trygt, og husk at gnister også kan starte brann. Dette forbudet er innført for å redusere risikoen for branner, påpeker Laache.

Han legger til:

– Mange branner i skog og utmark i vår region skyldes menneskelig aktivitet, ofte uforsiktighet. Selv om vi ikke viderefører forbudet mot all bruk av åpen ild, ber vi fortsatt innbyggerne våre om å være varsomme. Bålbrenning og grilling er ofte én av årsakene til en skogbrann, sier Laache.

– Vær oppmerksom på at det ikke er lov å brenne bål eller grille direkte på svaberg. Det fører til varige skader av fjellet, sier Laache.

Brannsjefen påpeker at engangsgriller fører stadig til branntilløp, både i søplekasser og ute i naturen. Dersom engangsgriller likevel benyttes, anbefaler han følgende:

• Sett alltid grillen på brannsikkert underlag. Bruk stein eller annet ubrennbart materiale for å bygge opp grillen 10–15 cm.
• Forlat ikke grillen uten tilsyn.
• Slokk grillen. Bruk rikelig med vann når du er ferdig med å grille, ikke når du skal gå.
• Grillen skal ikke kastes i vanlige søppelbøtter, benytt grillcontainere.

Meteorologisk institutt sender vanligvis farevarsel for skogbrannfare når skogbrannfareindeksen er oransje eller rød. Du kan følge med på skogbrannfareindeksen på nettsiden til Meteorologisk institutt.

– Hvis det i løpet av sommeren blir en ny periode med varmt og tørt vær og faren for brann øker igjen, vil vi gjøre en ny vurdering av forbudet mot all bruk av ild, sier Laache.

Sist oppdatert: 30. juni 2023