Slutt på å ettersende papirpost til næringsliv/organisasjoner

Fredrikstad kommune ekspederer i hovedsak post til innbyggere og næringsliv/organisasjoner elektronisk.

 

Næringsliv/organisasjoner kan ikke reservere seg mot å motta post elektronisk. 01.02.2020 avsluttet vi funksjonen for å ettersende ulest post per papir. 

 

Sist oppdatert: 11. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.