Min side Meld fra
Kontakt oss

Slik skal kommunen spare på strømregningen

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Som de fleste har fått med seg har energiprisene steget veldig mye den siste tiden. Dette påvirker også økonomien til Fredrikstad kommune.

– Det jobbes kontinuerlig med gjennomføring av energisparetiltak og oppfølging av energibruk for å redusere kostnadene. Likevel ser vi at energikostnadene vil bli betydelig høyere enn budsjettert gjennom vinteren. Derfor vil alles innsats for å redusere energibruken ved kommunale bygg ha stor betydning, sier Atle Holten, direktør for Teknisk drift i Fredrikstad kommune.

Holdningsskapende arbeid

Kraftkrisen skyldes begrenset tilgang på kraft. Det er lav fyllingsgrad i norske vannmagasiner, og stor etterspørsel i det europeiske markedet på grunn av krigen i Ukraina.

– Det er viktig at hver enkelt ansatt bidrar for at Fredrikstad kommune skal kutte kostnadene. De generelle rådene som gis til ansatte nå vil gi en permanent positiv effekt i form av økt bevissthet hos brukere av kommunale bygg, sier Holten
.
Her er listen over råd for ansatte:
• Luft kort, og ta ansvar for å lukke vinduer du selv har åpnet. Ved kort lufting bytter man ut luften i rommet uten å kjøle ned bygningsmassen.
• Senk temperaturen. Å senke innetemperaturen med 1 grad kan typisk redusere varmeforbruket med 5%. Det har stor betydning! Normalt settes innetemperatur til 21 grader. Er det varmeovner med reguleringsmulighet i lokalet du bruker? Kontroller at disse står på 21 grader eller lavere.
• Begrense oppvarmet areal. Hvor trengs oppvarming og ventilasjon? Har bygget du bruker noen rom eller soner med mindre behov for oppvarming eller ventilasjon? Gi beskjed til driftssentralen.
• Kontroller innstilling på luftvarmepumper med fjernkontroll. Har lokalet du bruker denne typen varmepumpe? Kontroller at innstilling HEAT er valgt. Unngå å bruke innstilling AUTO. Ta kontakt med driftssentralen ved behov for hjelp.
• Skru av lys og elektrisk utstyr som ikke trenger å stå på. Ta ansvar når du er den siste som forlater et rom.

Sparer ni millioner med 19 grader inne

Kommunen jobber med å se på hvilke ytterligere tiltak som kan og bør gjennomføres for å redusere energikostnader. Tiltakene er beskrevet i Tertialrapport for Teknisk drift. Beregninger i rapporten viser at hvis kommunen senker varmen til 20 grader i byggene sine mellom 1. oktober og 31. mars, er det mulig å spare 4,5 millioner kroner. Dersom temperaturen senkes til 19 grader, vil besparelsen være det dobbelte, altså rundt ni millioner kroner.

I barnehager og sykehjem tilrås det ikke å skru ned varmen, fordi det antas at brukerne av disse byggene er mer følsomme for lave innetemperaturer. Det er i skoler, kulturbygg, administrasjonsbygg og idrettshaller det foreslås å senke temperaturen. Det er særlig på skolene at det gir uttelling å senke temperaturen: 19 grader på barneskolene kan spare kommunen for 3,4 millioner kroner. Ved ungdomsskolene kan det spares 2,3 millioner kroner.

Etat aktive liv har allerede kommet til enighet med Fredrikstad fotballklubb om å stenge Fredrikstad Stadion for vinterdrift. Ved også å droppe undervarme på Merkurbanen kan kommunen spare til sammen 2,2 millioner kroner.

– Tiltakene for å spare energi ved å senke temperatur i bygg drøftes med de ansattes organisasjoner før gjennomføring. Ytterligere tiltak vurderes nærmere i perioden som kommer, sier Holten.

Sist oppdatert: 29. september 2022