Slik håndterer du hageavfallet ditt

Sommer’n er herlig i Fredrikstad – og vi har mange flotte hager i kommunen vår! Når du steller plantene og blomstene dine er det noen ting du bør være klar over.

Gjør dette:

  • Kos deg med hagearbeid og nyt sommeren
  • Komposter hageavfallet på egen eiendom, eller
  • Kjør hageavfallet til FREVAR. Det er gratis med personbil og koster 200 kroner for bil med henger.
  • Skaff deg kunnskap om fremmede plantearter i hagen. Vil du bli kvitt en fremmed planteart skal dette leveres i lukkede søppelsekker som restavfall på FREVAR eller som spesialavfall.

Ikke gjør dette:

  • Ikke kast hageavfall på kommunal eller andres private grunn (det regnes som forsøpling og er forbudt)

INFO! Det er ikke lov å kaste hageavfall på andres grunn fordi det er skjemmende, kan føre til spredning av uønskede arter, kan tiltrekke skadedyr og kan bli ynglested for brunskogsnegl. Å kaste hageavfall på andres grunn er brudd på forurensningsloven og naturmangfoldloven.

Spredning av fremmede arter

Fredrikstad kommune jobber aktivt med å bekjempe spredning av fremmede planter. Fremmede planter er uønsket fordi de utgjør en risiko for norske arter eller naturtyper. Disse plantene har meget stor formeringsevne, mangler naturlige fiender, flere av dem fører til erosjonsproblemer langs vassdrag og noen kan gi allergiske reaksjoner. En fellesnevner for disse er at de på en eller annen måte har hatt hjelp av oss mennesker for å komme hit. De fremmede artene som forekommer hyppigst i Fredrikstad er kjempebjørnekjeks, rynkerose, parkslirekne, hagelupin, kanadagullris og kjempespringfrø.

Spredningskildene er bl.a. dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser eller frøspredning fra områder de allerede har etablert seg. På bakgrunn av dette er det derfor veldig viktig at hageavfall ikke blir kastet i naturen eller i en åpen kompostbinge. Hageavfall fra disse plantene bør leveres i tette søppelsekker som restavfall på FREVAR. På den måten går plantene til forbrenning.

Vi ønsker tips når det gjelder fremmede arter. Har du observert en fremmed planteart i området du bor, så ta kontakt med oss. Kommunen bekjemper alle forekomster av kjempebjørnekjeks i Fredrikstad, og prioriterer enkeltforekomster av andre fremmede arter som utgjør en trussel for naturmangfoldet

 

For at vi skal kunne gjenfinne planten ønsker vi at publikum beskriver hvor de har funnet den så nøyaktig som mulig. Gjerne med angivelse av adresse og/eller inntegning på kart. Send gjerne bilde.

 

Send tips, beskrivelse, kart og bilder til: postmottak@fredrikstad.kommune.no

Merk e-posten: «Til Line Hansen Alsaker – Tips om fremmede arter»

 

 

Skadedyr

Det er ikke kun fremmede plantearter som etableres lett hvor hageavfall dumpes, også den fryktede brunskogssneglen tiltrekkes disse områdene. Når den først har etablert seg i området, kan den gjøre stor skade på hageplanter, jordbær og grønnsaker.

 

Skal du kompostere på egen eiendom så er det viktig å gjøre dette på riktig måte. Har du rotter og mus i hagen sommerstid, har de antagelig altfor god tilgang på mat hos deg. Åpen kompost med matavfall og nedfallsfrukt kan virke som den rene magnet på de små gnagerne. Ha derfor alltid matkompost i et lukket system i god avstand fra husveggen. Hold eiendommen ryddig og unngå vegetasjon langs grunnmuren. Sjekk også søppelkassene og tett hull og sprekker, slik at de blir uinntagelige for skadedyr.

Kompost

Komposterer du hageavfallet og mye av matavfallet, reduserer du mengden søppel og med det utslipp av karbondioksid. Du får mye gratis kompostjord og trenger ikke kjøpe så mye jord og jordforbedringsmidler. Kompost er snadder for meitemarken og andre viktige “jordarbeidere” som bearbeider jorda så den blir luftig og bedre for plantene vi dyrker. Med litt arbeidsinnsats, noen enkle grep og sunn fornuft kan hageavfall bli til den fineste kompostjord.

Mer informasjon om kompostering

 

Sist oppdatert: 15. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.