Slik beregnes eiendomsskatten i Fredrikstad

Innhold

Vi har samlet en del temaer vi har fått spørsmål om rundt eiendomsskatten i Fredrikstad – her får du en nærmere forklaring om hvordan vi takserer i Fredrikstad kommune.

bilde

Hvem bestemmer?

Det er bystyret som bestemmer om det skal være eiendomsskatt i kommunen og hvor stor denne skal være. 

Dette gjøres i forbindelse med budsjett og handlingsplan hvert år på siste møtet i desember. Bystyret bestemmer også hvilke type eiendommer som skal få fritak. Det er også politikerne som vedtar rammene og retningslinjene for taksering, og metoden vi skal taksere etter. De forholder seg til føringene som ligger i eiendomsskatteloven, instrukser fra departementet og rettspraksis.

 

Utgangspunktet

Hovedprinsippet og utgangspunktet i eiendomsskatteloven er at taksten skal være den verdien som eiendommen ville bli solgt for under et fritt salg på det åpne markedet.

Dette betyr at taksten skal være den verdien som eiendommen kunne blitt solgt for hvis den hadde blitt lagt ut til salg. Det spiller ingen rolle om eiendommen ble solgt for mindre da du kjøpte den, for eksempel hvis du kjøpte eiendommen av ett familiemedlem. Det er verdien som en megler eller takstmann mener er sannsynlig at du vil kunne selge eiendommen for, som skal være utgangspunktet. Dette er bestemt i eiendomsskatteloven.

 

Takst i Fredrikstad i 2020

I Fredrikstad var den siste ordinære takseringsrunden i 2005.

Da ble takstene vi har på eiendommene her i kommunen i dag satt. Dette gjør at takstene vi har på boligene her er veldig lave. Boligprisstatistikken, som blant annet eiendomsmeglerne bruker, viser at prisstigningen på boligene i Fredrikstad har økt med over 130% siden 2005.

Vi har hatt kontortaksering og justert takstene med 10% i 2016 og i 2020.

Dette ble gjort på alle typer eiendommer. Likevel er vi langt unna den taksten som eiendommene blir solgt for i Fredrikstad i dag.

I 2020 har det også blitt innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på alle boliger og fritidseiendommer.

Dette betyr at takstene vi har på en bolig eller fritidseiendom ganges med 0,7 før eiendomsskatten regnes ut. Dermed blir taksten redusert med 30%.

Politikerne har også bestemt at det skal være et bunnfradrag på 50.000 pr. bolig og fritidseiendom.

Dette bunnfradraget bestemmer bystyret hvert år i desember under budsjettbehandlingen.

Politikerne har også vedtatt at boliger og fritidseiendommer skal betale en eiendomsskatt på 5 promille av taksten i 2020 mens næring skal betale 7 promille.

Dette er vedtatt under årets budsjettvedtak.

 

Regneeksempel

For en bolig som Statistisk Sentralbyrå bruker som eksempel, hadde den en takst i 2019 på 1.532.000,- I 2019 betalte de en eiendomsskatt på 5.661,-

1 2020 blir regnestykket:

bilde

 

Omtaksering 2021

Bystyret har bestemt at alle eiendommene i Fredrikstad skal omtakseres. De nye takstene skal være vedtatt innen 1. mars 2021 og gjelde fra skatteåret 2021.

Selv om takstene da kommer til å øke, betyr IKKE det at eiendomsskatten kommer til å gå opp.

Politikerne har sagt at målet med omtakseringen er å få riktige takster etter loven. Det er da opp til bystyret å fastsette bunnfradrag og promille ut fra de nye takstene. De har gitt klare signaler om at de skal ta inn den eiendomsskatten som er satt opp i handlingsplanen, og det betyr at den ikke skal øke utover prisstigning.

Mer informasjon om omtakseringen kommer senere.

Sist oppdatert: 10. mars 2020