Slik åpnes de kommunale barnehagene gradvis

De kommunale barnehagene åpner gradvis med tilbud til de yngste barna fra mandag 20. april.

 

Ved oppstart av gradvis åpning av de kommunale barnehagene i Fredrikstad fra mandag 20. april er det tatt hensyn til følgende:

-       tilbakeføre et mest mulig ordinært barnehagetilbud over tid med trygge barn og trygge voksne

-       barns beste i fokus (med tanke på behov for tilvenningstid til de yngste)

-       likt tilbud for alle barn som skal tilbake i barnehage

Dette gjøres på følgende måte:


Uke 17

Alle kommunale barnehager praktiserer lik og redusert åpningstid. Åpningstiden utvides fra onsdag 22.04. fra kl.08:00-15:30 til kl.06:45/07:00- 16:00.

 

De yngste barna (0-3 år) gis et gradvis tilbud gjennom tilvennings tilnærmet oppstart de tre første dagene. Dette tilbudet gis i tillegg til søsken av de yngste barna.

Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn gis tilbud innenfor samme reduserte åpningstid.

I løpet av uke 17 skal alle barn gis barnehagetilbud innenfor redusert åpningstid.

Dette vil se slik ut:

  • mandag 20.04 –tirsdag 21.04, kl.08:00 – 15:30: tilbud til 0-3 åringer og deres søsken
  • onsdag 22.04, kl.06:45/ 07:00- 16:00: tilbud til 0-3 åringer og deres søsken
  • torsdag 23.04 - fredag 24.04, kl. 06:45/ 07:00-16:00: tilbud til samtlige barn i barnehagen


Uke 18

Gradvis åpning fortsetter med redusert åpningstid.

 

Fra mandag 27.04 – torsdag 30.04 vil åpningstiden være: kl.06:45/ 07:00– 16:00.

Fredag 1. mai: Barnehagen er stengt.

Endringer i åpningstid i uke 18 kan forekomme.

 

 

Relevante lenker:

Myndighetenes veileder for smittevern i barnehager under covid19 utbruddet 2020

Ekspertgruppens anbefaling om tiltak på skole- og barnehageområdet (kunnskapsgrunnlag for regjeringen i beslutningen om gjenåpning)

Sist oppdatert: 20. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.