Slik åpnes de kommunale barnehagene gradvis

Innhold

De kommunale barnehagene åpner gradvis med tilbud til de yngste barna fra mandag 20. april.

 

Ved oppstart av gradvis åpning av de kommunale barnehagene i Fredrikstad fra mandag 20. april er det tatt hensyn til følgende:

-       tilbakeføre et mest mulig ordinært barnehagetilbud over tid med trygge barn og trygge voksne

-       barns beste i fokus (med tanke på behov for tilvenningstid til de yngste)

-       likt tilbud for alle barn som skal tilbake i barnehage

Dette gjøres på følgende måte:


Uke 17

Alle kommunale barnehager praktiserer lik og redusert åpningstid. Åpningstiden utvides fra onsdag 22.04. fra kl.08:00-15:30 til kl.06:45/07:00- 16:00.

 

De yngste barna (0-3 år) gis et gradvis tilbud gjennom tilvennings tilnærmet oppstart de tre første dagene. Dette tilbudet gis i tillegg til søsken av de yngste barna.

Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn gis tilbud innenfor samme reduserte åpningstid.

I løpet av uke 17 skal alle barn gis barnehagetilbud innenfor redusert åpningstid.

Dette vil se slik ut:

  • mandag 20.04 –tirsdag 21.04, kl.08:00 – 15:30: tilbud til 0-3 åringer og deres søsken
  • onsdag 22.04, kl.06:45/ 07:00- 16:00: tilbud til 0-3 åringer og deres søsken
  • torsdag 23.04 - fredag 24.04, kl. 06:45/ 07:00-16:00: tilbud til samtlige barn i barnehagen


Uke 18

Gradvis åpning fortsetter med redusert åpningstid.

 

Fra mandag 27.04 – torsdag 30.04 vil åpningstiden være: kl.06:45/ 07:00– 16:00.

Fredag 1. mai: Barnehagen er stengt.

Endringer i åpningstid i uke 18 kan forekomme.

 

 

Relevante lenker:

Myndighetenes veileder for smittevern i barnehager under covid19 utbruddet 2020

Ekspertgruppens anbefaling om tiltak på skole- og barnehageområdet (kunnskapsgrunnlag for regjeringen i beslutningen om gjenåpning)

Sist oppdatert: 20. april 2020