Min side Meld fra
Kontakt oss

Slår sammen to etater

Innbyggernes behov for differensierte tjenester er en viktig grunn til at Etat tjenester til funksjonshemmede og Etat friskliv og mestring nå slås sammen. Navnet blir Etat friskliv og mestring.
Ingeborg Anette Mjelde er leder for Etat friskliv og mestring i Fredrikstad kommune.
Ingeborg Anette Mjelde er leder for Etat friskliv og mestring i Fredrikstad kommune.

Ingeborg Anette Mjelde har hatt ansvaret for begge etatene i 2022. Nå skal hun lede den nye etaten med til sammen nær 1.200 ansatte. I 2022 mottok i underkant av 11.000 innbyggere et tilbud fra etatene.

– Det er en stor etat, ingen tvil om det, sier Mjelde og tror på en god effekt av endringen:
– Vi så ganske raskt i fjor at det er gode muligheter for å utvikle samarbeidet til beste for innbyggerne ved å slå sammen disse to etatene, sier Mjelde.

Hun mener det kan bli vinn-vinn for både den enkelte og kommunen.

– Vi forventer at en ny organisering av det samlede fagområdet gir synergier mellom tjenestene. På sikt vil vi redusere kostnadene og sikre mer bærekraftig drift, bedre samhandling og rett kvalitet i tjenestetilbudene, sier hun og understreker:
– Det er innbyggerens behov for tjenester som er i fokus her, poengterer Mjelde.
– Og det blir en etat med varierte og interessante arbeidsoppgaver.

Det har vært en grundig prosess med å slå sammen de to etatene. Både ansatte og utvalg har fått sagt sin mening. Vedtaket ble fattet av helse- og velferdsutvalget i siste møte før jul.

 

Janka Ekrem Holstad er direktør for helse og velferdsseksjonen i Fredrikstad kommune.
Janka Ekrem Holstad er direktør for helse og velferdsseksjonen i Fredrikstad kommune.


– Dette er en viktig endring for hele Fredrikstad kommune, sier direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune, Janka Ekrem Holstad.
– For å yte gode tjenester, er vi nødt til å endre til mer forebygging hos den enkelte. Det gir stor effekt for storsamfunnet og et bedre liv for hver enkelt, sier hun.

Sist oppdatert: 05. januar 2023