Skutefest ga verdiskapning på 68 millioner

PwC har gjennomført en økonomisk ringvirkningsanalyse av The Tall Ships Races Fredrikstad. Analysen viser at skutefesten ga en verdiskapning for Fredrikstad på 68,13 millioner kroner.

– Den økonomiske ringvirkningsanalysen PwC har utført for oss presenterer overveldende positive resultater både kvalitativt og kvantitativt, og bekrefter hvor riktig og viktig arrangementer som The Tall Ships Races er for Fredrikstad, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

PwCs analyse har både sett på hvilken økonomisk effekt arrangementet har hatt for byen og regionen, og hvilket inntrykk besøkende sitter igjen med av Fredrikstad. Under skutefesten, 11. – 14. juli, gjennomførte de en spørreundersøkelse med totalt 1069 respondenter.

Totalt 98,4 prosent svarte i undersøkelsen at arrangementet er positivt for Fredrikstad og hele 96,2 prosent svarte at opplevelsen av The Tall Ships Races Fredrikstad har gitt dem lyst til å besøke Fredrikstad igjen. Metoden PwC har utviklet, og brukte, for å kartlegge ringvirkningseffekter er målt etter en nullsituasjon.

– Det betyr at PwC bare inkluderte besøkende fra utsiden av Fredrikstad kommune, og som hadde skutefesten som hovedmål for besøket, i sin analyse. At disse tallene både viser en omfattende økonomisk effekt for byen og regionen, og at arrangementet har gjort at folk vil komme tilbake til Fredrikstad, er vi selvsagt veldig stolte av, sier prosjektleder for The Tall Ships Races Fredrikstad, Ingar Guttormsen.

Han sier at prosjektet i stor grad prioriterte lokale leverandører.

– Det vi ser nå i PwCs rapport er at The Tall Ships Races ikke bare har skapt stolthet blant byens innbyggere, men også gitt store positiv økonomisk ringvirkninger, sier Guttormsen.

Se hele PwC-rapporten

Sist oppdatert: 31. oktober 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.