Skryt til Fredrikstad i ny Fafo-rapport

– Fredrikstad er motoren blant kommunene, sa Fafo-forsker Leif Moland på seminar om heltidskultur onsdag.


– Fredrikstad har kommet lengst i å forstå og ta deltidskulturen på alvor, sier Fafo-forsker Leif E. Moland, som står bak den nye Fafo-rapporten «En ny vei mot heltidskultur» sammen med Ketil Bråthen, som ble lansert 12. juni. Se opptaket fra seminaret

Rapporten består av resultater fra forprosjektering i åtte kommuner, en landsdekkende undersøkelse og en beskrivelse av Fredrikstads egne prekesjapper. Les mer på fafo.no.

Fra 2010 til 2018 er andelen heltidsansatte nesten doblet i Fredrikstad kommune, ifølge Moland.

– Vi har alle noe å lære av hvordan Fredrikstad jobber, sa Siv Karin Kjøllmoen, rådgiver i Fagforbundet fra talerstolen.

Bedre tjenester med heltid
De fleste kommuner har flere deltidsansatte enn heltidsansatte i store deler av tjenestene sine. Slik har det vært i flere generasjoner, skriver Moland og Bråthen i rapporten. Et flertall av de spurte mener at tjenestene vil bli bedre dersom flere ansatte jobber i store stillinger på mer enn 80 prosent og færre i små stillinger under 50 prosent.

Det var i 2017 at Fredrikstad kommune startet med Team heltid, som besto av Beate Midttun og Anita Bolghaug sammen med kommunens hovedtillitsvalgte og verneombud. Framfor å arrangere en serie foredrag ble teamet enige om å invitere ansatte i kommunen til Lykkeberg-villaen i Fredrikstad for å diskutere innenfor rammen av såkalte prekesjapper. I dag har mer enn 2000 ansatte deltatt i 150 prekesjapper.

Arbeidstidsforkortingen i 1987
Målet om heltidskultur forventes nådd ti år fram i tid, i 2029. Da vil ansatte som i dag sterkest motsetter seg å jobbe heltid, enten jobbe andre steder eller ha gått av med pensjon, ifølge Fafo-rapporten «En ny vei mot heltidskultur». Den nye rapporten kan du lese her. 

– Dette er en systemfeil som har ligget der siden 1987. Man retter ikke opp 30 års feil i løpet av én natt, påpekte Arne Øren, Ap-politiker og leder for helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune.

I 1987 ble arbeidsuken kuttet ned fra 40 timer til 37,5 timer. Mange arbeidsplasser i pleie- og omsorgssektoren valgte å løse dette ved å redusere jobbing i helgene. Når det faste personellet gikk fra å jobbe tre helger på seks uker til to helger på seks huller, oppsto det huller i turnusen. For å dekke disse ble det opprettet en mengde små stillinger, skriver Moland i en annen rapport, Heltid-deltid – en kunnskapsstatus. Rapporten kan du lese her. 

I 30 år har Leif E. Moland forsket på delttidskultur. Her med heltidshjulet fra Fredrikstad kommune, som er basert på nettopp Fafos forskning gjennom over 20 år. 

Sist oppdatert: 12. juni 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.