Skoler og barnehager i Fredrikstad stengt

Innhold

Fredrikstad kommune stenger alle skoler og barnehager fra torsdag 12. mars klokken 18.00, etter pålegg fra nasjonale myndigheter.

Nasjonale myndigheter kunngjorde torsdag 12. mars at alle landets skoler og barnehager skal holdes stengt, i håp om å stoppe spredningen av koronaviruset. For skolebarn betyr det at undervisningen skal foregå som hjemmeundervisning i dagene som kommer. Skolene sender ut informasjon om hvordan dette skal organiseres. Hvis du har spørsmål, så ta kontakt med rektor på din skole.

Barn av foresatte som innehar samfunnskritiske stillinger skal ha et tilbud i skole eller barnehage. For at en elev skal kunne motta et undervisningstilbud på skolen må begge foreldrene ha samfunnskritiske funksjoner. I tilfeller hvor foreldrene ikke bor sammen må det utøves skjønn, men hovedregelen er også her at begge foreldrene må inneha disse funksjonene. 

Tilbudet om undervisningstilbud på skolen gjelder også for barn med særlige omsorgsbehov, som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Med bakgrunn i pålegg fra nasjonale myndigheter er 15 yrkesgrupper definert som mulige samfunnskritiske funksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

 

–  Smittesituasjonen for koronavirus i Fredrikstad er fortsatt begrenset. Akkurat nå har vi kun syv som er bekreftet smittet, og har kontroll på alle nærkontakter. Dette er nå en nasjonal dugnad, der vi alle må bidra for å begrense smittespredningen, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Nasjonale myndigheter har varslet at skoler og barnehager holder stengt til og med 26. mars, men dette kan bli forlenget. 24. mars bestemte regjeringen at skoler og barnehager skal holdes tengt til og med 13. april. Nye vurderinger gjøres 8. april.

Undervisning ved Fredrikstadskolene skjer som hjemmeundervisning fremover. Skolene gir elever og foresatte informasjon om dette. Rektor og skolens administrasjon kan svare på eventuelle spørsmål.

De som er avskåret fra å benytte SFO og barnehage på grunn av korona-stenging vil få en avregning for disse dagene på en senere faktura.

 

Sist oppdatert: 12. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?