Min side Meld fra
Kontakt oss

Skjærgårdstjenesten 30 år

Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden feirer 30 år i tjeneste for båtfolk, miljø og friluftsliv.
KATAMARAN: Levor fra 2002 er båten til Skjærgårdstjenesten. Neste år får tjenesten ny og mer moderne farkost.
 KATAMARAN: Levor fra 2002 er båten til Skjærgårdstjenesten. Neste år får tjenesten ny og mer moderne farkost.

Tjenesten ble etablert på initiativ fra Miljøverndepartementet og har siden 1992 sørget for en ryddig, tilrettelagt og ren skjærgård. Hvert år setter skjærgårdstjenesten i Fredrikstad ut badeflåter, markeringsbøyer og badetrapper. Hvert år kjøres strandryddeaksjoner og renovasjonsrunder og hvert år øker antall kilo med søppel. I fjor var søppelmengden fra friluftsområdene i skjærgården på nesten 33 tonn.

Thomas Warren Eriksen, som har jobbet i Skjærgårdstjenesten siden 2014, forteller at allmenhetens bruk har økt.

– Dette byr både på utfordringer og gleder. Det er et mål fra stat og kommune å tilrettelegge for enklere friluftsliv. Samtidig fører det med seg mer press og slitasje på områdene. Vi bruker mer tid å vedlikeholde, bygge utedoer, brygger, badeanlegg, i tillegg til skjøtsel, som å rydde gamle teltplasser, forteller Warren Eriksen.

2015: Skjærgårdstjenesten har fikset ny grill på Foten.
 2015: Skjærgårdstjenesten har fikset ny grill på Foten.


Skjærgårdstjenesten har mange og varierte oppgaver, og er en del av et interkommunalt samarbeide i Oslofjorden. Virksomhet park i Fredrikstad kommune drifter tjenestens midtre enhet i Østfold, og Thomas Warren Eriksen og makkeren Christian Hellqvist har sertifikater som skipsførere. Begge har fagbakgrunn og interesse for marint liv, miljø og friluftsliv, og i jobben i skjærgårdstjenesten kommer de teoretiske kunnskapene og praktiske ferdighetene godt med.

Ny båt til neste år

Siden oppstarten i 1992, har det skjedd store forandringer. Den gang fartet Skjærgårdstjenesten rundt i en tresnekke og en 14 fots Ranaplast. Siden 2002 har Skjærgårdstjenesten kjørt en katamaran av aluminium, den 42 fots store båten Levor. Neste år får Skjærgårdstjenesten ny båt, og for første gang får mannskapet do om bord. Inntil videre disponerer de ansatte 30 utedoer.

– Vi har en fast runde med tømming av utedoer på våren før båtfolket kommer. Det går greit. Da er det verre å hente inn døde seler. De lukter vondt, og slike oppdrag er den mest ubehagelige delen av jobben, sier Hellqvist.

2018: Fjerning av en grindhval som dukket opp i Skjebergkilen.
 2018: Fjerning av en grindhval som dukket opp i Skjebergkilen.

Både han og Warren Eriksen ber folk ta med seg søplet hjem, hvis søppeldunker er fulle.

– Søppelposer som er plassert på utsiden, blir fort dratt i stykker av måker og mink, utdyper Hellqvist.

Skjærgårdstjenesten har kommet først til grunnstøting og båtbrann, og vært med på både brannslokking og henting av folk.

– Det blir kjørt for fort og for nærme land. Men båtførerprøven tar du på en ettermiddag, og da kan du kjøre båt opp til 50 fot, påpeker Warren Eriksen.

2014: Det dukker stadig opp herreløse båter og gamle vrak i skjærgården.
 2014: Det dukker stadig opp herreløse båter og gamle vrak i skjærgården.


Fuglereservater


Skjærgårdstjeneste følger også opp ilandstigningsforbudet i fuglereservatene. Forbudet gjelder fra 15. april til 15. juli. Da er det ikke er lov å gå i land i verneområdene eller oppholde seg i båt i en 50-metersone utenfor de aktuelle områdene. Ankrer du opp eller går i land i fuglereservater i denne perioden, kan du bli politianmeldt.

– Det er viktig at folk ikke ferdes i reservatene. Når fuglene får leve i fred, klarer mange flere individer å hekke, sier Warren Eriksen.
Les mer her

PS: Hver vår er det behov for et omfattende opprydningsarbeid langs store deler av Fredrikstads kyst. Vil du være med å hjelpe til? Fredrikstad har ryddekart som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Her meldes ryddeaksjoner inn og mannskapet i Skjærgårdstjenesten varsles per e-post, SMS eller telefon om hentesteder.

2018: Aksjon på Lyngholmen med Kystlotteriet og Håpets katedral.
 2018: Aksjon på Lyngholmen med Kystlotteriet og Håpets katedral. 

Sist oppdatert: 30. juni 2022