Skatteoppgjøret

Nå er det mange som ringer om skatteoppgjøret. Det er skatteetaten som du skal kontakte i de fleste tilfellene.

Informasjon om skatteoppgjøret finner du på skatte-etaten sine nettsider:

På kommunens nettsider finner du informasjon om betaling av skatten (hvordan endre kontonummer), eller søke om utsettelse etter at restskatten har forfalt..

Hvis du mener at din arbeidsgiver har innbetalt for lite skattetrekk kan du også henvende deg til oss

Sist oppdatert: 01. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.