Min side Meld fra
Kontakt oss

Skattelistene for eiendomsskatten 2023 lagt ut til offentlig ettersyn

Skattelistene for eiendomsskatten 2023 er lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. mars.

Ønsker du å klage er klagefristen 12. april 2023.

Klagen må være skriftlig og underskrevet, og den må inneholde en begrunnelse av hva du mener er feil med taksten på din eiendom.

Vi gjør også oppmerksom på at det bare er mulig å klage en gang på samme grunnlag, ifølge eiendomsskatteloven §19.

De fleste eiendommer vil ikke ha noen endring fra 2022. Har du klaget på eiendomsskatten i 2022, er klagen din under behandling. Du vil få et nytt vedtak på den nye skatten når klagen er ferdig behandlet.

Det du vil se på skattelistene nå er taksten fra 2022 før klagebehandlingen. Når klagen er behandlet vil du få skriftlig beskjed om vedtaket.

Inntil klagen er behandlet må du betale skatten som står på fakturaen, jfr. Eiendomsskatteloven §25.

Sist oppdatert: 28. februar 2023