Min side Meld fra
Kontakt oss

Skal styrke fritidstilbudet for barn og unge

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Er du opptatt av at alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter? Ser du at mange stoppes av barrierer som økonomi, transport, språk, kultur – og vil du gjøre noe med det? Bli med på lansering av lokal fritidserklæring og ALLEMED-dugnad!
Barn på sommerskole i Fredrikstad. Foto: Trine Sirnes 

Den nasjonale fritidserklæringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet.

Nå lanserer vi en lokal fritidserklæring, der vi sier noe om hvordan vi skal jobbe i vår kommune. I Fredrikstad er vi enige om dette:

  1. Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.  
  2. Barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de deltar i.  

Fritidserklæringen er jobbet fram av både frivillighet, sivilsamfunn og Fredrikstad kommune – og et tett og godt samarbeid er nødvendig for å oppnå målene i erklæringen. 

Her kan du lese mer om ALLEMED: Lokal fritidserklæring for barn og unge i Fredrikstad  

Nå inviterer vi til en tverrfaglig dugnad hvor vi fellesskap jobber med å finne løsninger på hvordan vi kan få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter.

  • Dato: 16. november
  • Tid: 17.00-20.00
  • Sted: Quality Hotel Fredrikstad
  • Meld deg på her!

Enkel servering. Gratis deltakelse. Velkommen! 

Sist oppdatert: 08. november 2023