Min side Meld fra
Kontakt oss

Skal selge et av Gamlebyens største og viktigste bygg

Bystyret har vedtatt at Fredrikstad kommune skal kjøpe Kasernegaten 47, for så å selge bygget videre til en aktør som kan utvikle bygget og bygge opp under ønsket utvikling av Gamlebyen. Konkurransegrunnlaget er nå offentlig.

Kommunens mål med kjøpet av Infanterikasernen er at private skal få slippe til, slik at eiendommen kan utvikles på en måte som bidrar til en positiv utvikling i Gamlebyen. Kommunen ønsker derfor umiddelbart å selge eiendommen videre, til en aktør som kan vise til løsninger, gjennomføringsevne og framdrift som bygger opp under ønsket utvikling av Gamlebyen.

Les konkurransegrunnlaget her


Infanterikasernen

Infanterikasernen er en av de viktigste bygningene i Gamlebyen. Den ble oppført i årene 1783–87 av byggmester Chr. Ludvig Clementsen, etter Hans Christopher Geddes plan. Bygningen representerer et høydepunkt i byens arkitekturhistorie, og skal være bygget etter det såkalte kalendariske system.

Bygningen, som ligger sentralt på torget i Gamlebyen, var i bruk som kaserne helt til Forsvaret flyttet ut i 2002. Fra 2020 ble lokalene leid ut til sivil bruk, og i flere år til Fredrikstad Internasjonale Skole (FRIS). Skolen flyttet ut i 2016, og nå står hele bygningen tom, uten virksomhet.

Videre prosess:
• Primo mai: Fredrikstad kommune overtar bygget fra Forsvarsbygg
• 30. mai 2023: Frist for interessenter til å levere tilbud
• 22. juni 2023: Politisk sak behandles i formannskapet
• Uke 26/27: Kontraktsinngåelse

Kontaktperson:

Martine Bjar Manskow
Virksomhetsleder
Kommunesekretariatet
Tlf: 69361362 / 41476026
Epost: marman@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 28. april 2023