Min side Meld fra
Kontakt oss

Skal samarbeide for økt forståelse mellom kristne og muslimer

Gjennom en ny samarbeidsavtale skal Fredrikstad kommune og Dialogforum Østfold jobbe sammen for økt forståelse og samhandling mellom kristne og muslimer.

- Kunnskap og vennskap bidrar til å motvirke fordommer. Det bidrar til inkludering og integrering av innvandrere i Fredrikstad, uavhengig av tros- og livssyn, sier ordfører Siri Martinsen.

- Fredrikstad kommune har i flere år hatt et tett og godt samarbeid med Dialogforum Østfold. At vi nå formaliserer samarbeidet er veldig positivt. Organisasjonen er en svært verdifull samarbeidspartner i alt fra religionsdialog, kontakt med trossamfunn til forebygging av ekstremisme og radikalisering, sier ordfører Siri Martinsen.

Dialogforum Østfold er et ressurs- og kompetansesenter for dialog og samhandling på tvers av tro og livssyn. Siden stiftelsen i 2015 er det etablert faste møtepunkter for religiøse ledere, arbeid rettet mot kvinner, og konseptet «dialogdag i skolen».

Samarbeidsavtalen forplikter kommunen til å bidra med økonomisk driftsstøtte i avtaleperiodens to første år. Avtalen vil deretter drøftes for videreføring hvert annet år.

Samarbeidsområder og eksempler på tiltak:
- Dialog med religiøse minoriteter
- Samarbeide om å bygge demokratikompetanse og forebygge rasisme
- Samarbeide om å nå ut til minoritetsmiljøer med aktuelle tema
- Bidra til god inkludering og integrering av innvandrere i Fredrikstad uavhengig av tros- og livssyn.
- Kompetanseformidling og kunnskapsheving

Signeringen ble foretatt av ordfører Siri Martinsen for Fredrikstad kommune og Tariq Alsagoff, daglig leder i Dialogforum Østfold og Aziz Ahmedovic, styreleder i Dialogforum Østfold.

Sist oppdatert: 25. august 2022