Min side Meld fra
Kontakt oss

Skal i gang med to viktige planer

Nå kan du si hva du mener om planene for planene.

flyfoto-frstad-web.jpg

Fredrikstad kommune varsler torsdag 11. november oppstart både for rullering av kommuneplanens arealdel og plan for gatenett- og gatebruk i Fredrikstad bysentrum. Det betyr at vi skal begynne å jobbe med disse to planene.

Samtidig som kommunen varsler oppstart, er planprogram for de to planene lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Planprogram beskriver hva som er hensikten og målet med planen.

– Litt enkelt forklart er planprogram planen for planen. Det sier noe om hva vi skal jobbe med og hvordan vi skal jobbe med planen. Begge de to planprogrammene ligger nå ute på høring og det betyr at alle kan gi innspill til oss på dem, forklarer Per-Erik Torp, etatssjef i Miljø- og byutviklingsetaten.

Han forklarer litt nærmere de to planene kommunen nå skal jobbe med.

– Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut og hvilke hensyn som må ivaretas når dette skal gjøres.

– Planen inneholder derfor bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen, sier han.  

– Gatenett- og gatebruksplanen har som formål å legge til rette for at langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt, ved å prioritere areal og tiltak for disse trafikantgruppene. Bysentrum skal være attraktivt og tilgjengelig med et levende handels- og servicetilbud som innbyr til opphold og aktivitet, forteller etatssjefen.

– Den skal fungere som et grunnlag for prioritering av trafikantgrupper i framtidige planer, reguleringer og tiltak i planområdet/byområdet  

Les mer om kommunens arealdel og gi innspill til planprogrammet 

Les mer om plan for gatenett- og gatebruk i Fredrikstad bysentrum og gi innspill på planprogrammet 

Sist oppdatert: 11. november 2021