Min side Meld fra
Kontakt oss

Sjekk når brannforebyggeren kommer neste gang

Brannvesenets feieravdeling utfører tilsyn og feiing av fyringsanlegg. I mai er det fastboende på Hvaler som får branntilsyn og feiing. Fritidsboliger både i Fredrikstad og på Hvaler står for tur i juni og juli.

Når er neste tilsyn i min bolig?

På kommunens nettsider under «Min Side» finner du informasjon om feieravdelingens tjenester relatert til din eiendom. Brannforebygging ligger under Eiendommer og avtaler

Her kan du blant annet finne:

  • Når brannvesenet utførte branntilsyn i din bolig/ fritidsbolig sist
  • Når skorsteinen ble feiet/sjekket sist
  • Antatt dato for neste tilsyn- og feiebesøk
  • Tidligere avdekkede avvik, anmerkinger eller andre forhold som har betydning for brannsikkerheten i din bolig/fritidsbolig.
  • Tidligere kommunikasjon med brannforebyggeren. Varsling, rapport, avviksoppfølging

Innbyggerdialogen mellom eier/ bruker og feieravdelingen i etterkant av et tilsyn foregår på Min side. Der har man direkte kontakt med brannforebyggeren som utførte tilsynet. Det er en del innbyggere som ikke ønsker eller kan kommunisere elektronisk, i disse tilfellene blir det sendt brev, som tidligere.

Varsel på SMS

Når det nærmer seg branntilsyn i din bolig blir det sendt ut varsel på SMS. Dersom oppsatt tid ikke passer er det mulig å ta kontakt for å endre avtale. På våre nettsider kan du lese mer om hvordan du skal forberede deg før brannvesenet kommer på besøk. 

Etter en forskriftsendring i 2016 jobber avdelingen nå hovedsakelig med branntilsyn i boliger og fritidsboliger.

Under tilsynet blir det kontrollert at skorsteiner og ildsteder er montert i henhold til lovverket og at de er i god stand. Det sjekkes om det er behov for feiing, og der det er sot kommer vi tilbake for å feie. I tillegg sjekkes det at røykvarslere, rømningsveier, slukkeutstyr og øvrig brannsikkerhet er i henhold til gjeldende krav.

Branntilsyn blir utført ca. hvert 4. år i boliger og hvert 6. år i fritidsboliger.

Sist oppdatert: 19. mai 2022