Siviløkonom skal lede Helse og velferds største etat

Siviløkonom Jon E. Levnang (57) blir leder for Etat tjenester til funksjonshemmede. Cato Zahl Pedersen gir ham de beste skussmål.

– Jeg er skikkelig motivert for å gjøre en forskjell for brukerne sammen med ansatte i etaten, sier Jon Levnang.

Etat tjenester til funksjonshemmede har omlag 660 årsverk, og er den største etaten under Seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune. Etaten gir tjenester til mennesker med ulik type nedsatt funksjonsevne.

– Jeg har alltid vært opptatt av respekt, mestring og verdighet for alle mennesker, uavhengig av det utgangpunktet de har fått i livet sitt. Hvem er egentlig helt «funksjonsfrisk»? Alle kan vi ha grader av funksjonsevne, men er uansett likeverdige. Vi er bare utstyrt forskjellig og har ulike roller. Det gjelder å se den enkelte og møte personen der den er, bruker eller medarbeider, sier Levnang.

I dag er Jon Levnang direktør ved Skjelfoss Psykiatriske Senter, Lukas Stiftelsen, i Hobøl. Senteret har 48 plasser innen alvorlige psykiske lidelser, psykiatri og rus og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I tillegg har senteret bo- og omsorgtjenester og avtaler med kommuner i Østfold, Akershus og Oslo.

Oppvokst i Fredrikstad
Tradisjonelt har ledere innen helsesektoren helsefaglig utdanning. Avtroppende etatssjef Inger Næss (68) er utdannet vernepleier. Levnang er siviløkonom fra BI, men har vært leder innen helseområdet i nesten 30 år. På CV-en har han lederstilllinger fra Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo, CatoSenteret i Son og pasienthotellet ved Oslo Universitetssykehus. Fra 2015 har han vært direktør vet Skjelfoss Psykiatriske Senter. Kommunens nyansatte etatsssjef har dermed erfaring fra både offentlig, privat og ideell virksomhet.

Opprinnelig er Levnang fra Fredrikstad. Han er oppvokst like ved Christianslund-krysset og hans tippoldeforeldre drev i sin tid Christianslund hovedgård.

Som ung jobbet han et halvt år på «lukket mannsavdeling» på Veum. Ett år var han praktikant på Østfoldheimen. 19 år gammel gikk ferden videre til Oslo.

I dag bor han på Jeløya i Moss. Lenge har han ønsket seg hjem til Fredrikstad. Nå skal han flytte tilbake til Fredrikstad hvor nærmeste familie bor.

– Jeg er klar til å komme hjem igjen til en meningsfylt jobb i byen i mitt hjerte.
Som etatsjef får han ansvar for faglig og økonomisk ledelse av Etat Tjenester til funksjonshemmede. Etaten skal gjennom spennende utviklingsarbeid framover. Levnang kommer til å samarbeide tett med prosjektleder Ida Dehlin-Moe, som jobber med en temaplan for livslange tjenester. Temaplanen er seksjonsovergripende og omfatter mennesker med nedsatt funksjonsevne.

– Som utdannet siviløkonom har jeg fokus på god forvaltning av ressursene og at virksomheten er optimalt organisert. Her er gode styringsverktøy viktig.

Coacing-utdanning
I voksen alder har han tatt tilleggsutdannelse innen coaching. Han forteller at han er opptatt av tverrfaglige team som tenker VI framfor JEG, og der kvalitetssikring og utvikling står i fokus.

– Som leder er jeg teamorientert og mild i formen. Men samtidig er jeg tydelig, strukturert og bevisst på måloppnåelse. Jeg har et jevnt og godt humør, er forutsigbar og praktiserer situasjonsbestemt ledelse.

Cato Zahl Pedersen jobbet sammen med Levnang under opprettelsen av rehabilteringssenteret CatoSenteret i Son i 1998. Zahl Pedersen spøker med at Levnang er irriterende perfekt.

– Han gjør det som er nødvendig. Tidlig. Sent. Utenfor boksen, inni boksen. Vi var konkurs nesten hvert år i fem år, men han jobbet der i 12 år. Han kunne ha sluttet, den gode karen der. Han er oppriktig interessert i å være en god person i den rollen han har, å gjøre «mission». Han er en gjennomfører, og gjør det med stil, sier Zahl Pedersen, som bedyrer at han ville ha ansatt Levnang igjen.

Jon Levnang begynner i jobben som leder for Etat tjenester til funksjonshemmede 1. mars.

– Det blir spennende å få inn en etatssjef med en annen bakgrunn, sier Pål Christiansen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Fredrikstad kommune.

Sist oppdatert: 20. november 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.