Min side Meld fra
Kontakt oss

SimFredrikstad åpnet for helsepersonell

Høgskolen i Østfold har åpnet sitt topp moderne simuleringssenter på 2000 kvadratmeter. Her kan kommunens helserpersonell trene og drille på reelle situasjoner – med det nyeste som finnes innen utstyr og teknologi. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sto for snorklippingen under den offisielle åpningen av milepælsprosjektet 8. september.

Senteret inkluderer hele 15 simuleringsrom, blant annet akuttmottak, intensivavdeling, operasjonssal, 360 graders simulering og smitterom. Senteret inneholder også en egen leilighet hvor Fredrikstad kommune tester ulik velferdsteknologi, flere kontrollrom og en ambulanse. I tillegg samarbeider Høgskolen i Østfold med Olympiatoppen som i dette senteret også har fått tilgang til et flunkende nytt idrettsmedisinsk testlaboratorium.

Åpnet SimFredrikstad

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sto for snorklippingen under den offisielle åpningen av milepælsprosjektet 8. september. Asheim mener senteret bidrar til å utvikle en bedre velferdstjeneste fordi det legger til rette for øving og trening i stor skala.

– Vi skal koble tettere på både utdanning og arbeidsliv og den virkeligheten som studentene kommer ut i når de er ferdig utdannet. Og da er det akkurat dette vi trenger, sa ministeren da han innviet SimFredrikstad onsdag 8. september.

Simuleringssenteret er en av høgskolens aller største satsninger med en prislapp på rundt 15 millioner kroner og årlige driftsutgifter på 6 millioner. Senteret er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og Fredrikstad kommune.

Asheim rettet også en takk til kommunen for å ha investert i prosjektet. Fredrikstads ordfører roste også prosjektet og gleder seg over mulighetene det gir for mange aktører.

– Senteret betyr enormt mye for oss som virksomhet i den forstand at vi kan få tilgang på treningsfasiliteter og topp moderne fasiliteter som gjør at våre medarbeidere hele tiden kan holde seg oppdatert, og sånn sett vil det gi våre brukere og innbyggere bedre tjenester, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Hvordan skal kommunen bruke SimFredrikstad?

– Vi skal bruke det til trening, øvelser og kurs og kompetanseheving for våre ansatte, forklarer han.

– Nybrottsarbeid

SimFredrikstad legger til rette for å trene på hele pasient/brukerforløpet fra hjemmet, via akutt undesøkelse, inn i operasjonssal, overføring til intensivbehandling og tilbake til hjemmet. Denne muligheten til å studere overganger mellom ulike helsetjenestenivå er sentral, gitt at forskning har vist at feil og feilbehandlinger ofte skjer i overganger mellom mennesker, fagdisipliner og tjenestearenaer.

Simuleringssenteret inneholder avansert kommunikasjonsteknologi som gjør at overgangene kan filmes, streames og gjøres opptak av, for deretter å gjennomføre debriefing på situasjonen.

Line Bjørnebekk er prosjektleder for Fredrikstad kommunes satsing på Sim-senteret.

– SimFredrikstad blir arenaen for kommunens målrettede arbeid med kompetanseutvikling for ansatte innen helse og velferd. Dette er nybrottsarbeid og samarbeidet med HIØ og kommunen er unikt. Fasilitetene ved SimFredrikstad gir mange muligheter, sier Bjørnebekk.

– På denne arenaen kan våre ansatte i kommunen komme tilbake for nytt faglig påfyll og vi skal jobbe med utvikling av kurs og kompetansepakker. Med SimFredrikstad tar vi opplæring og videreutdanning av våre ansatte inn i fremtiden for å være rustet for de utfordringer vi vet kommer. Mulighetene for utvikling er mange og spennende. Nå er det opp til oss å utnytte dette flotte senteret til sitt fulle potensiale.

Sist oppdatert: 10. september 2021