Min side Meld fra
Kontakt oss

Sikrer strømstolper for å redde hubro

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad kommune roser strømselskap for samarbeidet som nå trygger uisolerte strømstolper i Onsøy for å beskytte den sterkt truede uglearten hubro.

En ugle

– Hubro er vår største ugle og står på rødlista som sterkt truet. Den hekker i Fredrikstad og er veldig sårbar for uisolerte strømstolper. Vi har hatt flere skader og dødsfall, forteller Jørgen Torp, naturforvalter ved virksomhet miljø og landbruk i Fredrikstad kommune.

Han forteller at virksomheten jobber med å ta vare på det biologiske mangfoldet i kommunen, og at hubro er en av artene de har hatt fokus på.

– Et viktig tiltak er å hindre elektrokusjon, altså strømoverslag gjennom kroppen når vingene treffer to ledninger. Fredrikstad kommune tok i 2020 initiativ til kartlegging av farlige strømstolper for hubro i kommunen, sier Torp. En slik kartlegging må ligge til grunn for videre tiltak for arten.

Les rapporten

En gruppe bestående av Fredrikstad kommune, ornitologer og Statsforvalteren har tett dialog med netteier Elvia, som nå har fått støtte fra Miljødirektoratet til å gjøre utbedringer på de utfordrende strømstolpene.

– Vi er veldig glade for at Elvia også tar naturmangfoldet i kommunen vår på alvor og nå er i gang med å gjøre strømstolpene trygge for hubro. Dette er et viktig tiltak for å bevare den store ugla, sier Torp.

Han forklarer at de blant annet monterer sittepinner på utsiden av traversen, og pigger på traversen.

– På denne måten kan hubroen speide etter byttedyr fra sittepinnene, forteller Torp. Naturforvalteren oppfordrer samtidig folk til å la ugla og andre fuglearter være i fred.

– Denne fuglen må ikke oppsøkes. Det biologiske mangfoldet i Fredrikstad er rikt, men sårbart. Nyt den fantastiske naturen vi har men la dyrene få leve sitt liv uten forstyrrelser, anmoder han.      

Sist oppdatert: 25. april 2022