Min side Meld fra
Kontakt oss

Signerte samarbeidsavtale på frivillighetens dag

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad kommune og Norske Kvinners Sanitetsforening signerte en samarbeidsavtale om beredskap på den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember.

– Det er veldig stas å markere denne avtalen på frivillighetens dag, i frivillighetens år, sier ordfører Siri Martinsen.

– Vi er svært takknemlige for samarbeidet vi har med Sanitetsforeningen. Slike avtaler, som gir god forutsigbarhet og rolleavklaring er viktig for vårt videre arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap, fortsetter ordføreren.

Viktig samarbeidspartner

Samarbeidet mellom Sanitetsforeningens og Fredrikstad kommune er allerede godt etablert. Gjennom koronapandemien har omsorgsberedskapsgruppen bistått kommunen med blant annet vaksinasjon og distribusjon av hurtigtester. De er også delaktige i kommunens beredskapsforum og i egenberedskapsuka som arrangeres i november hvert år.

Sanitetsforeningen er den største kvinneorganisasjonen i Norge, og har stått i front for folke- og kvinnehelse siden 1896. I Fredrikstad er det nærmere 180 medlemmer, 25 av dem i omsorgsberedskapen. Samarbeidsavtalen går blant annet ut på at kommunen og Sanitetsforeningen jobber sammen om beredskap. 

– Vi fungerer som et supplement til det lokale beredskapsarbeidet og bidrar med omsorg, trygghet og tid, forteller Nina Ruud, leder for omsorgsberedskapen i Norske Kvinners Sanitetsforening i Fredrikstad.

Ny strategi for frivillighet

I Fredrikstad er det over 550 frivillige organisasjoner, og Fredrikstad kommune har 21 lokalsamfunn med lokalsamfunnsutvalg som består av representanter fra lag, foreninger, skole, og andre ildsjeler i nærmiljøet.

I 2023 skal en ny strategi for frivillighet i Fredrikstad ferdigstilles. Strategien blir et politisk og administrativt styringsverktøy for kommunens tjenesteområder. Den skal også være en veileder for hvordan kommunen følger opp arbeidet med å ivareta og utvikle frivillighet i Fredrikstad kommune.

– Vi har et potensiale til å involvere frivilligheten enda mer framover. For eksempel ved å gi frivillige mer plass og rom i sentrale samfunnsfunksjoner, og koble dem tettere mot de kommunale tjenestene våre, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

– Sanitetsforeningen bringer verdifull kompetanse til torgs, både i form av livserfaring og yrkeserfaring, i tillegg til kapasitet og engasjement. Godt samarbeid med frivilligheten vil være helt avgjørende for å sikre gode og trygge samfunn i årene framover, understreker kommunedirektøren.


Leder av omsorgsberedskap i Sanitetsforeningen Fredrikstad, Nina Ruud,  ordfører Siri Martinsen, og leder av Sanitetsforeningen i Fredrikstad, Kari Klemsdal, signerer samarbeidsavtalen.  


Bak f.v. Kate Hoel, Berit Stene, Nina Tangnæs Grønvold, Vegard Stavne Anda, Torny Eide Elgen, Hans Arve Rognerud, Mai Britt Løken, Marius Belstad. Foran f.v. Nina Ruud, ordfører Siri Martinsen og Kari Klemsdal. 

Sist oppdatert: 05. desember 2022