Min side Meld fra
Kontakt oss

Servicetorget har byttet navn til Innbyggerdialog

Virksomheten har ansvar for innbyggerdialog i kommunen, og skal være hele kommunens førstelinje og ansikt utad.

Innbyggerdialog har som mål å løse innbyggernes primærbehov ved første kontakt. Blant annet veilede innbyggerne i kommunens tjenester via telefon, ved personlig oppmøte og på web, og jobbe med å lage gode løsninger med klart språk på kommunens nettside.

De aller fleste innbyggerne ønsker å kommunisere med kommunen via kommunens nettside. Innbyggerdialog jobber med å digitalisere og automatisere løsninger for å legge til rette for økt grad av selvbetjening.

Innbyggerdialog vil jobbe for å imøtekomme innbyggernes behov og etterstrebe å være tilgjengelige i de kanalene innbyggerne vil bruke.

servicetorget.jpg

Sist oppdatert: 21. april 2023