Seks nye smittetilfeller i Fredrikstad lørdag 12. september

Det er dermed registrert 183 nye smittetilfeller i Fredrikstad siden fredag 28. august.


Fem av tilfellene lørdag 12. september er nærkontakter til kjente smittetilfeller. Det jobbes med smittesporing av det sjette smittetilfellet utover kvelden.

Ett av de fem smittetilfellene som ble meldt fredag 11. september kartlegges også fortsatt. Smittesporing fortsetter gjennom helgen, blant annet med testing av nærkontakter. Resultatene ventes til uka. 

Det er registrert totalt 336 tilfeller av koronasmitte i Fredrikstad siden mars.

Sist oppdatert: 12. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.