Min side Meld fra
Kontakt oss

Fredrikstads første sandsvalehotell

Fredrikstad kommune har etablert to mobile hotell for sandsvaler. De er allerede klare for innsjekk.
Sandsvale.
Sandsvale, også kalt riparia riparia på latin. Foto: Axel Strauß/Wikimedia Commons, CC by 3.0

Sandsvalen er vurdert til sårbar for Norsk rødliste.

– Sandsvalene hekker ofte i en sandtak eller sandbanker langs elver, hvor det er vertikale vegger slik at rovdyr ikke kan nå dem. Så graver de seg et hull veldig langt inn, 0,5–1 meter, og lager de reir der for eggene sine der. Dessverre blir det færre og færre områder som egner seg for sandsvaler, sier Jørgen Torp, naturforvalter i Fredrikstad kommune.

Løsningen ble to 42-roms hotell for de rødlistede fuglene – herved kalt Riparia hotell. Det latinske navnet for sandsvale er riparia riparia. Hotellene er plassert på to ulike plasser i Fredrikstad kommunen, én på kommunal grunn og én hos privat grunneier i Fredrikstad kommune. Torp håper sandsvalene får ro til å hekke – og ber om at eventuelle forbipasserende holder avstand, men gjerne observerer fuglene gjennom kikkert.

Sammen med Ariane Karlsen har Torp som jobb å ivareta utsatte arter, beskrevet i kommunedelplan for naturmangfold fra 2018.

– Det er ikke lett for hvem som helst å få til et så stort hotell, og å finne et egnet sted å plassere det, sier Karlsen.

Hekker i Sarpsborg og ikke i Fredrikstad

Hotellene er bygd helt uten byggesøknad og tekniske forskrifter, inspirert av tegninger fra svalenevaare.com. Fasvo har vært byggherre for de mobile konstruksjonene i tre. Hotellene er mobile og kan løftes bort og gjenbrukes andre steder ved behov. Men de er nokså tunge, med en vekt på over 50 kilo.

Et hotell består av to bygg med hver sin vertikale vegg med 21 rør. De 85 centimeter lange leirgangene er fylt med sand. Sand er anbefalt fordi sandsvalene pleier å grave ut egne reirganger i sandbanker. Inni gangene kan de rødlistede sandsvalene bygge reir og ligge og ruge ut eggene sine i fred.

– Da ruger de på eggene i 15 dager, så går det tre uker til før ungene er er flygedyktige og kan forlater reiret, forklarer Karlsen.

Jørgen Torp forteller at sandsvalene er likestilte.

– De bygger reir sammen og bytter på å ruge på eggene, sier Torp.

Hver høst flyr sandsvalene rundt 80.00 kilometer i luftlinje for å overvintre i Afrika sør for Sahara. Om våren kommer de tilbake, men mye tyder på at de styrer utenom Fredrikstad.

– Det som er vondt for oss, er at sandsvalene hekker i Sarpsborg og ikke i Fredrikstad. Vi har forhørt oss med noen ornitologer, og det er ikke særlig kjente hekkeplasser her i distriktet lenger. Vi håper at sandsvalene kjenner sin besøkelsestid, sier Torp med et smil.

Så gjenstår det å se om fuglene sjekker inn på de to nyåpnede hotellene – og om komforten får sandsvalene til å bli – til fugleungene er klare til å forlate redet.

Pinnsvin på rødlista

Ønsker du å ta vare på utsatte arter? Da foreslår naturforvalter Ariane Karlsen fuglekasse og insektshotell, der villbiene kan få å bo. Naturforvalteren foreslår også å så blomstereng i hagen for pollinerende insekter, og å ha et rotehjørne hvor gresset får bli høyt og løvet kan ligge igjen slik at pinnsvin kan trives. Du kan også bygge et eget bol for pinnsvin.

Nytt fra og med i fjor er at det piggete dyret står på den norske rødlista over truete arter, som «nær truet». Robotgressklippere gjør livet utrygt for små pinnsvinunger, som skjuler seg i gresset. Høysesongen for pinnsvinet er på sommeren, som også er den travleste tiden på året for robotgressklippere. Et fint tiltak er å stille inn robotgressklipperen til å kun klippe på dagtid, for eksempel mellom klokka 10 og 16. Da reduserer du faren for å skade pinnsvinene.

Se film om sandsvalene her. 

 

Sist oppdatert: 26. april 2022