Samarbeidet mellom kommune og høgskole må forsterkes

Innhold

Kommuneplanens samfunnsdel er snart klar for sluttbehandling. Flere spennende innspill har kommet inn i høringsperioden.


Både organisasjoner, næringsliv og privatpersoner har engasjert seg. En del av innspillene tas til følge og innarbeides i planen, andre hører hjemme i andre planer, som for eksempel forslaget om sykkelbru fra Gressvik til Værste, som må behandles i arbeidet med Kommuneplanens arealdel (2019).

Kommunen takker for hvert enkelt innspill, de er med og gjøre planene våre bedre. Fristen for innspill utløp 9. mars 2018. Les alle innspillene her:

Veien videre

Kommuneplanens samfunnsdel med foreslåtte endringer basert på høringsinnspillene skal behandles i formannskapet 19. april (forslaget til ny visjon for Fredrikstad er også en del av samfunnsdelen). Deretter skal samfunnsdelen, inkludert forslag til ny visjon, vedtas i Bystyret 26 april.

Hva er egentlig kommuneplanens samfunnsdel?

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen danner grunnlaget for alt planarbeid i kommunen, spesielt kommuneplanens arealdel, handlingsplan og budsjett.

Sist oppdatert: 26. mars 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?