Min side Meld fra
Kontakt oss

Rødt nivå i ungdomsskolen – hva betyr det?

Fredrikstad kommune har innført rødt nivå for våre ungdomsskoler fra tirsdag 24. november til og med 4. desember. Rødt nivå innebærer endringer av skolehverdagen, men er ikke ensbetydende med hjemmeundervisning.


Når rødt nivå blir innført, iverksetter skolen strengere tiltak for å begrense hvor mange kontakter elever og ansatte har per dag.  

Ikke ensbetydende med hjemmeskole Rødt nivå betyr ikke automatisk at alle elever skal ha hjemmeundervisning. Dersom skolen kan legge til rette slik at smittevernreglene for rødt nivå ivaretas, kan undervisningen gå som normalt. Ved fysisk plassmangel i skolen, kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, hjemmeskole og større/alternative lokaler vurderes. I tillegg er det mulig å tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter/undervisning ute.

Det vil med andre ord være forskjell fra skole til skole. Foresatte og elever vil fortløpende få beskjed fra sin skole om hvilke praktiske konsekvenser rødt nivå vil få for skoledriften.Hovedreglene for rødt nivå i ungdomsskolen    

 • Ingen syke skal møte på skolen God hygiene 
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
 • Dele elever inn i mindre kohorter       
 • Kohortene bør ha faste klasserom       
 • Ansatte bør komme til klasserommet      
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte      
 • Unngå trengsel og store samlinger 
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter   
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 


  I smittevernveilederen fra Utdanningsdirektoratet kan man lese mer om hva rødt nivå i ungdomsskolen innebærer.
Sist oppdatert: 23. november 2020