Min side Meld fra
Kontakt oss

Rødt nivå i skolene fra tirsdag 6. april

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fredrikstad kommune innfører rødt nivå for alle grunnskoler og videregående skoler fra tirsdag 6. april til og med 20. april. Rødt nivå innebærer endringer av skolehverdagen, men er ikke ensbetydende med hjemmeopplæring.

Ikke ensbetydende med hjemmeskole

Rødt nivå er ikke ensbetydende med hjemmeopplæring. Dersom skolen kan legge til rette slik at smittevernreglene for rødt nivå ivaretas, kan opplæringen gå som normalt.

Ved fysisk plassmangel i skolen, kan alternerende dager, ulik oppmøtetid, hjemmeskole og større/alternative lokaler vurderes. I tillegg er det mulig å tilrettelegge for økt bruk av uteaktiviteter/undervisning ute.

Det vil med andre ord være forskjell fra skole til skole. Foresatte og elever vil fortløpende få beskjed fra sin skole om hvilke praktiske konsekvenser rødt nivå vil få for skoledriften.

Fortsatt gult nivå i barnehagene
Barnehagene fortsetter på gult nivå, men det er gitt åpning for redusert åpningstid der dette er nødvendig for forsvarlig drift. Kommuneoverlegen har vurdert at det er liten smittespredning i barnehager, og at det per i dag ikke er faglig grunnlag for å gå over til rødt nivå i barnehagene. Barnehager driftes allerede mer kohortbasert enn skolene, og har begrenset kontakt på tvers av disse.

Sist oppdatert: 03. april 2021