Gi innspill til retningslinjer for tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Innhold

Revidering av retningslinjer for tildeling tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Onsdag 4. september 2019 vedtok kultur- og miljøutvalget et forslag til justerte retningslinjer for tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Forslaget vil være til offentlig ettersyn frem til 18. september 2019. Vi oppmuntrer alle aktører som er berørt av ordningen til å komme med innspill til forslaget.

Forslaget til reviderte retningslinjer

Tilhørende saksdokument(PS43/19), der endringene er forklart

Se gjeldende retningslinjer

Etter fristen 18. september skal innspillene vurderes og forslaget justeres. Endelig forslag til retningslinjer skal opp til behandling i Kultur- og miljøutvalget 13. oktober.

Innspill sendes til postmottak@fredrikstad.kommune.no, merk e-posten med «Innspill revidering av retningslinjer kunst- og kulturtiltak».

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturutvikler og saksbehandler Irene Østbø ireost@fredrikstad.kommune.no

 

Sist oppdatert: 05. september 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?