Retningslinjer for gradvis tilbakevending fra hjemmekontor til kontorarbeidsplass


Fredrikstad kommune legger Helsedirektoratets veileder til grunn for våre retningslinjer for gradvis tilbakevending fra hjemmekontor til kontorarbeidsplassen.

For å hindre spredning av koronaviruset ble det 12. mars 2020 iverksatt en rekke nasjonale tiltak. Et av tiltakene for å begrense kontakt mellom innbyggerne var en oppfordring til arbeidsgivere om å tilrettelegge for bruk av hjemmekontor og unngå unødige sammenkomster og møter.

Etter snaue to måneder, 7. mai 2020, åpnet nasjonale myndigheter opp for tilbakevending fra hjemmekontoret til kontorarbeidsplassen. Samtidig ble arbeidsgivere i områder med mye kollektivtransport og/eller aktiv smittesituasjon oppfordret til å fortsette med tilrettelegging for hjemmekontor og digital møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig.

Fredrikstad kommunes tilnærming

Fredrikstad kommune legger Helsedirektoratets veileder til grunn for våre retningslinjer for gradvis tilbakevending fra hjemmekontor til kontorarbeidsplass i kommuneorganisasjonen. 

I juni, juli og første halvdel av august 2020 vil Fredrikstad kommune legge til rette for en gradvis tilbakevending til kontorarbeidsplassene i kommunen, dersom smittesituasjonen ikke endrer seg vesentlig.

Sist oppdatert: 05. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.