Retningslinjer for besøk i sykehjem i julen og nyttår

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Jule- og nyttårsfeiringen står for døren, og mange som bor på sykehjem vil i denne tiden få besøk eller ønske å dra hjem til pårørende, venner og familie. Her kan du se retningslinjer og anbefalinger.

 

Beboere på sykehjem ofte har en høy risiko for å bli alvorlig syke av covid-19.

Etat Omsorgssentre skal så langt som mulig legge til rette for besøk i sykehjemmet i jule- og nyttårshøytiden.
Sykehjemmet har et ansvar for å sørge for at smitteverntiltak ivaretas for å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene.

• Det anbefales at beboere ikke drar på permisjon i julen. Dersom beboere likevel velger å dra på permisjon, må de være i karantene på rommet sitt i fire dager ved tilbakekomst, og det skal tas covid-19 test på dag tre. Ved negativt prøvesvar opphører karantenen på dag fire, og beboer symptomscreenes til og med dag ti.

• Gaver:
Pasienter og beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er da viktig å følge generelle råd for håndhygiene for å forebygge indirekte kontaktsmitte.

Forøvrige gjelder rutinene for besøk i sykehjem fra 04.12.2020, videreført fra 17.12.2020.

Rutinene for besøk i sykehjem

• Besøk avtales mellom ansatte og pårørende i forkant.
• Besøkende hentes av ansatt utenfor hovedinngangen /avtalt sted.
• Besøkende skal utføre håndhygiene før de går inn.
• Det gjennomføres adgangskontroll for alle besøkende. Adgangskontrollskjemaet oppbevares i 10 dager til bruk for evt smittesporing.
• Pårørende eller andre som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller har bekreftet covid-19, skal som hovedregel ikke komme på besøk (unntak når beboer ligger for døden). Dette avklares på forhånd.
• Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Dette avklares på forhånd.
• Besøk bør skje utendørs, i eget besøksrom eller på beboers rom. Besøkende har ikke anledning til å oppholde seg i fellesarealer.
• Forsterket tiltak til 07.01.2021: Antall nærkontakter må begrenses i løpet av en uke. En pasient kan ikke ha flere enn fem navn på besøk per uke.
• Besøk må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Av den grunnen kan hver beboer som hovedregel kun ta imot to besøkende.
• Besøkende og pasient/beboer kan vurdere berøring men skal unngå ansikt til ansikts kontakt (f.eks klemming)
• Dersom besøkende blir syke i løpet av 48 timer fra de var på besøk må de umiddelbart informere avdelingen.
• Det er mulig å ha med mat, drikke, blomster og evt. gaver. Men kjøkken på sykehjemmet kan ikke brukes til tilberedning.
• Besøkende skal ikke forlate rommet i løpet av besøket uten at dette er avtalt.
• Ved besøkets slutt, vasker ansatte hyppige berørte punkter på beboerrom
• Besøkende går deretter rett ut av bygningen.
• Beboere kan bevege seg utenfor sykehjemmet der det er vurdert mulig, men det oppfordres til at man ikke oppholder seg i store folkemengder og tett på andre mennesker.
Nærkontaktskjema* må fylles ut når beboeren tas med ut av sykehjemmet / omsorgsboligen. Dersom beboere skal være med i bil eller hjem til noen, er det viktig å understreke at smittevernreglene må følges.
• Forsterket tiltak til 07.01.2021: Beboere kan ikke oppholde seg på steder hvor det ferdes mye mennesker.
• Ved smitteutbrudd må man påregne at besøks rutinene må endres.

*Nærkontakter defineres som en pasient/beboer har vært i nærheten av i over 15 minutter og nærmere enn 2 meter eller en pasient/beboer har hatt direkte fysisk kontakt med (f.eks. håndhilst, klemt e.l.)

Retningslinjene for etat Omsorgssentre er basert på Helsedirektoratets veileder, særskilte anbefalinger fra Helsedirektoratet fra 14.12.2020, Folkehelseinstituttets retningslinjer, lokal forskrift – nye koronaregler for Fredrikstad og Sarpsborg og smittesituasjonen i lokalsamfunnet spesielt. Perioden er definert fra og med 21.12.2020 til og med 03.01.2020.

Koronainformasjon finner du her.

Sist oppdatert: 18. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.