30 nye sykepleiere til hjemmesykepleien

Å sikre tilstrekkelig sykepleierdekning gjennom året er krevende. At etat hjemmesykepleie har klart å rekruttere 30 nyutdannede sykepleiere før årets sommer, er derfor en gladnyhet.

 Etatsjef hjemmesykepleie Wenche M. Halvorsen omkranset av ni av sommerens nyrekrutterte sykepleiere. Fra venstre: Christopher Skjøren, Maria Rugland, Birgitte Jensen, Hannelore Ianke, Tina Jacobsen, Josefine Brandstorp, Mari Renberg, Lene Järnström og Hanne Elise Pedersen.  Foto: Johannes Kolstad Olsen

GLADNYHET: Etatssjef hjemmesykepleie Wenche M. Halvorsen omkranset av ni av sommerens nyrekrutterte sykepleiere. Fra venstre: Christopher Skjøren, Maria Rugland, Birgitte Jensen, Hannelore Ianke, Tina Jacobsen, Josefine Brandstorp, Mari Renberg, Lene Järnström og Hanne Elise Pedersen. Foto: Johannes Kolstad Olsen

 

– Dette er en prosess som har pågått gjennom våren. Flere av de nyutdannede har hatt praksis som student i etaten, og har valgt å fortsette som nyutdannet sykepleier når autorisasjonen foreligger. Enkelte har hatt mulighet til å jobbe som sykepleiere på lisens fra primo mai, noe som har gjort dem trygge og kjente i teamet/avdelingen før oppstart, sier Wenche M. Halvorsen, etatssjef hjemmesykepleie i Fredrikstad kommune.

– Ditt første arbeidssted som nyutdannet sykepleier er noe du husker, og det er avgjørende at virksomhetene legger godt til rette for å ta imot dem, tilføyer Halvorsen.

Etatssjefen forteller at flere av studentene har gitt uttrykk for gode praksisopplevelser i studietiden, og fått god veiledning fra fast ansatte sykepleiere. Ifølge Halvorsen kan sykepleiere i dag utføre det meste av medisinske tjenester hjemme hos pasientene, som å gi intravenøs antibiotika.

 

Økt timelønn og høyest lønnsansiennitet 

– Det er mange utfordrende, faglig spennende oppgaver som venter en nyutdannet sykepleiere i etat hjemmesykepleie. Dette gjør studentene nysgjerrige, og flere setter stor pris på den selvstendige måten det jobbes på faglig, utdyper Halvorsen.

Smitterisikoen i forbindelse med koronaviruset blir godt ivaretatt. Alle nyansatte må gjennom et kurs i smittevern og praktisk opplæring i av/påkledning av smittevernutstyr.

Fredrikstad kommune har gjennom flere år hatt gode tiltak for å rekruttere nyutdannede.

– Dette har vært økt timelønn og høyest lønnsansiennitet i sommerferieukene. Det er krevende utfordringer med å sikre tilstrekkelig sykepleierdekning gjennom året. Og virksomhetene har gode erfaringer med å tilby ekstra sommeravlønning til nyutdannede sykepleiere og vernepleiere. Dette har vært et godt rekrutteringstiltak i hele seksjonen i helse og velferd, fortsetter Halvorsen.

  Maria Rugland, Birgitte Jensen

NYANSATTE: Maria Rugland og Birgitte Jensen. Foto: Johannes Kolstad Olsen

 

2000 pasienter som mottar tjeneste

Tiltakene bidrar til at sommerferien kan avvikles for de fast ansatte, og at det bidrar til å sikre god kompetanse i tjenesten, selv om halvparten av etatens ansatte skal avvikle ferie. Alt bidrar til å trygge tjenesten, kvaliteten og til et godt arbeidsmiljø. Etatens øvrige ansatte og ledere setter alle stor pris på sommerens nyrekruttering, og ser frem til å få nye sykepleierkollegaer. 17 av disse fortsetter til høsten enten i faste stillinger eller svangerskapsvikariater.

Hjemmesykepleien har cirka 2000 pasienter som mottar tjenester og oppfølging i sitt hjem. Pasientene er i alle aldre, med ulike diagnoser og ulikt behov for oppfølging. Tanken er at kommunens innbyggere skal få økt grad av egenmestring med bistand fra tjenesten eller lindrende behandling og pleie. Målet er at pasientene kan klare seg lengst mulig i eget hjem.Sist oppdatert: 22. juni 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.