Rekordmange innbyggere i Fredrikstad

På tross av lav befolkningsvekst i Norge i 2020 hadde Fredrikstad en befolkningsøkning på 808 personer. Det betyr at det nå er 83.193 innbyggere i kommunen vår.

Ikke siden 2001 har befolkningsveksten vært lavere i Norge. I følge SSB har koronapandemien mye av skylden.

Av Norges 356 kommuner var det nedgang i 192 kommuner og vekst i 160 kommuner (i fire kommuner stod utviklingen på stedet hvil).

– På tross av nedgang i befolkningstallene i flere norske kommuner opplever vi vekst i Fredrikstad og våre omkringliggende kommuner.
Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler er nå til sammen 145.259 mennesker, og er med det Norges femte største bo-område. Nedre Glomma begynner med det å bli stort i norsk sammenheng og gjør oss til et tyngdepunkt på Østlandet, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

Befolkningstilveksten i Fredrikstad kommer av at det flytter flere til Fredrikstad enn det flytter ut: 4 448 personer flyttet til Fredrikstad i 2020, mens 3 647 flyttet ut. Fødselsoverskuddet (differansen mellom fødte og døde) var kun 5 for hele året.

Sist oppdatert: 25. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.