Rehabilitering av Hunnbakken, omkjøring for bussene

Hunnbakken blir stengt for gjennomkjøring i anleggsperioden. Det blir omkjøring for busslinje 116, 178 og 186 fra mandag 3. mai.

Hunnbakken skal rehabilliteres mellom Haldenveien og Grimstadveien. Tiltak som skal utføres er utskifting av masser og asfaltering. Arbeidene starter i Hunnbakken ved Haldenveien i begynnelsen av mai og vil pågå i ca. 2-3 måneder. Se kartutsnitt. 

Omkjøring for busslinje 116, 178 og 186 fra 3. mai

  • Busslinje 116 og 178 har omkjøring via Haldenveien (oransje strek i kartutsnitt). Holdeplassene Borge skole, Porsmyr, Kjølshunn, Grimstad og Pilkveien blir ikke betjent.
  • Busslinje 186 starter ved Borge kapell. Holdeplassene Porsmyr, Kjølshunn, Grimstad og Pilkveien blir ikke betjent.
  • Elever til Borge ungdomsskole på morgenen henvises til busslinje 186 på holdeplassen Grimstadveien kl. 08.10.

Andre ulemper i anleggsperioden

  • Anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner.
  • Berørte kan kjøre til sine eiendommer, bortsett fra at enkelte avkjørsler blir stengt for en liten periode etter hvert som arbeidet går framover.

    Vi beklager ulempene arbeidene medfører for berørte.

Renovasjon

Det blir ordinær tømming av husholdningsavfall i anleggsperioden.

Sikkerhet i anleggsperioden

Området blir sikret på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken. 

Hunnbakken, informasjon til berørte i området (pdf)

Langs Hunnakken
Langs Hunnbakken

 

Sist oppdatert: 29. april 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.