Min side Meld fra
Kontakt oss

Regjeringens plan for gjenåpning av samfunnet

Onsdag presenterte regjeringen sin plan for gjenåpning av samfunnet.

Planen sier noe om hvilken rekkefølge vi skal åpne opp de ulike delene av samfunnet. 

Gjenåpningsplanen planlegges ikke etter konkrete datoer. Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger basert på tre sjekkpunkter:

  1. Smittesituasjon og sykdomsbyrde
  2. Kapasitet i helsetjenesten
  3. Vaksinasjon

Selv om det kommer lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, vil det fortsatt være nødvendig å slå ned lokale utbrudd med lokale eller regionale tiltak. Folk må derfor være forberedt på at det kan bli enda større forskjeller på smitteverntiltakene i ulike deler av landet.

Les mer her
Les regjeringens plan her

 

Sist oppdatert: 07. april 2021