Regjeringen strammer inn enmeters-regelen

I den reviderte covid-19 forskriften har regjeringen strammet inn på enmeters-regelen for serveringssteder.

I forskriften som trådte i kraft 13. oktober presiseres det at serveringsstedene nå skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord*.

-Vi har forståelse for at dette blir en ekstra belastning for restaurantnæringen. Samtidig ser vi fra andre byer at smitte på utesteder den senere tiden har fått store konsekvenser. Over 1000 personer er i karantene etter smittetilfeller på utested i Trondheim. I Bergen har man opplevd lignende. Flere kommuner har valgt å redusere skjenketider som resultat av smittespredning. Skal vi unngå at det skjer også i Fredrikstad er det nå ekstremt viktig at både gjester og de som driver serveringsstedene tar enmeters-regelen på alvor. På mange måter er dette vårt viktigste våpen i kampen mot korona. Mislykkes vi i å begrense smittespredningen ender vi fort med tiltak som vi ser i andre europeiske land, nemlig nedstengning av spisesteder, kulturtilbud, osv., sier kommuneoverlege Guro Steine Letting.

-Vi har siden i våres hatt god dialog med næringen, og mange har jobbet godt for å tilpasse bordplassering, håndhygiene, bestillingssystemer med mer. At vi ikke har hatt smitte i denne sektoren i Fredrikstad, har nok likevel mye med flaks å gjøre. Viruset smitter like lett i Fredrikstad som ellers. Og det smitter hovedsakelig når folk sitter/står tett, sier Letting.

Dette er regler som gjelder nasjonalt. Kommuner er ikke gitt mulighet for å «lette» på disse reglene, men kan stramme inn dersom det kommer økt smitte knyttet til serverings-/utelivsnæringen. Det håper vi å unngå.

Les mer om forskriften her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-lettelser-erstattes-av-lokale-tiltak/id2769742/

 

*Regjeringen presiserer at personer i samme husstand kan sette seg ved siden av hverandre hvis de ønsker det når de ankommer stedet/arrangementet.

Sist oppdatert: 15. oktober 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.